De regeringstop heeft een akkoord bereikt over een nieuwe effectentaks, die 420 miljoen euro moet opbrengen. Een antimisbruikbepaling laat de fiscus toe om op te treden als een effectenrekening wordt gesplitst om de taks te ontwijken.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn vicepremiers hebben in het kernkabinet een akkoord bereikt over een nieuwe effectentaks, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op tafel had gelegd. De Croo wilde de knoop graag snel doorhakken, omdat zo’n vermogensbelasting vervelend is voor de liberalen, zeker nadat ze die hadden afgeschoten toen de PS en de N-VA daarover een deal hadden.

Hoe langer de discussie aansleepte, hoe meer kritiek er ook dreigde te komen vanuit de ondernemerswereld. Het grote verschil met de vorige versie van de effectentaks is dat nu ook vennootschappen de taks moeten betalen, als ze een effectenrekening van meer dan 1 miljoen euro aanhouden. Ondernemers die hun geld in de vennootschap houden en dat geld beleggen in aandelen, krijgen het gevoel dat de overheid weer aan hun appeltje voor de dorst knabbelt, zoals destijds met de liquidatiebonus onder de regering-Di Rupo.

Na een laatste overleg tussen de kabinetten is beslist het licht op groen te zetten voor deze nieuwe versie van de effectentaks. De socialisten hadden erop aangedrongen dat de achterpoortjes in het voorstel van Van Peteghem nog werden gesloten, zodat de taks niet zou kunnen worden ontweken door een aandelenportefeuille te spreiden over verschillende effectenrekeningen, die elk onder 1 miljoen euro blijven. Uiteindelijk gingen ze akkoord met de antimisbruikbepaling die Van Peteghem had voorgesteld. Daardoor kan de fiscus optreden als een effectenrekening wordt gesplitst om de taks te ontwijken.

Ook de Franstalige liberalen deden nog moeilijk. Ze wezen erop dat de verwachte opbrengst van 420 miljoen euro het in het regeerakkoord vastgelegde evenwicht van een derde inkomsten, een derde besparingen, en een derde diverse inkomsten op de helling zet. Als doorgezet wordt met de effectentaks, moeten andere taksen uit de zopas ingediende programmawet worden geschrapt, klonk het bij de MR.

Een andere mogelijkheid was dat de opbrengst van de effectentaks naar een verlaging van de lasten op arbeid, bijvoorbeeld op overuren, zou gaan. Maar de Franstalige liberalen konden weinig uit de brand slepen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de effectentaks of ‘solidariteitsbijdrage’, zoals ze al wordt genoemd, naar de zorg moet gaan. Dat was de manier voor de liberalen om de taks verkocht te krijgen.

Het kabinet-Van Peteghem wenst niet te spreken van een reparatie van de effectentaks. In plaats van een belasting op de titularissen van een effectenrekening, wordt het een abonnementstaks op de effectenrekening zelf. Wie de effectenrekening in handen heeft, doet er niet meer toe. Dat betekent concreet dat niet alleen natuurlijke personen met een effectenrekening van meer dan 1 miljoen geviseerd worden, maar ook vennootschappen. De doelgroep wordt zo aanzienlijk uitgebreid.

Volgens regeringsbronnen worden daarmee vooral grote holdings en bepaalde Luxemburgse vehikels geviseerd waar de superrijken hun effectenrekeningen aanhouden. Want nieuw is ook dat ook juridische constructies in het buitenland worden opgenomen in de doelgroep. Voor die constructies komt de bijdrage dus boven op de Kaaimantaks. Daarnaast biedt de regering antwoord op de kritiek van het Grondwettelijk Hof dat te veel producten werden vrijgesteld. Onder de oude effectentaks vielen alleen aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, warrants, kasbons, aandelen in beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen (beveks, bevaks…) enzovoort. Nu komen ook afgeleide producten, turbo’s en vastgoedcertificaten in beeld.

Een opmerkelijk gegeven is dat de aandelen op naam vrijgesteld blijven. Daarmee wordt volgens de regering tegemoetgekomen aan de zin in het regeerakkoord dat de taks ondernemen niet mag ontmoedigen. De meeste bedrijfsleiders of aandeelhouders van kmo’s en familiebedrijven hebben hun aandelen niet op een effectenrekening staan, maar in een aandelenregister. Investeringsmaatschappijen die in bedrijven investeren via effectenrekeningen komen wel in beeld.

De vraag blijft niettemin of dat onderscheid tussen vennootschappen met effectenrekening en ondernemers met aandelen op naam de toets van het Grondwettelijk Hof overleeft..’

Wat zijn de bedragen?
Het tarief blijft hetzelfde: 0,15 procent. Nieuw is de drempel. Bij de eerste effectentaks werden alleen rekeningen van meer dan 500.000 euro geviseerd. Dat worden nu rekeningen van meer dan 1 miljoen euro. Wie exact 1 miljoen euro op zijn rekening heeft, betaalt dus 1.500 euro.

Volgens Neutr-On is dat veel te weinig! De regering moet meer maatregelen nemen om de rijken meer te doen bijdragen aan de maatschappij. Neutr-On eist dat op een vermogen van > 1 miljoen minstens 1% belasting wordt geheven. Ook vermogen dat in het buitenland staat moet daarbij meegerekend worden.

Steunmaatregelen
Naast het akkoord over de effectentaks bogen De Croo en zijn vicepremiers zich nog over een update van de economische steunmaatregelen die bedrijven moeten toelaten de tweede coronagolf zonder al te veel kleerscheuren door te komen.

Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt dat de tijdelijke werkloosheid weer zonder voorwaarden kan worden toegekend aan werknemers die zonder werk vallen, zoals tijdens de eerste golf. Bron: De Tijd