De Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceert IZIMI, een persoonlijke en digitale kluis waarin elke burger vertrouwelijke documenten kan opslaan.   De dienst wordt volledig uitgerold begin volgend jaar, maar via de website izimi.be kan elke Belg vandaag al een kluis aanmaken. De dienst is gratis en laat toe tot 200 megabyte aan documenten op te slaan. ‘De kluis is veel meer dan een digitaal platform voor de veilige opslag van belangrijke documenten. Het is ook een manier om persoonlijke informatie op een veilige manier met personen naar keuze te delen’, zegt Philippe Bosseler, de voorzitter van Fednot.   Volgens de notarissen mag de burger erop rekenen dat al zijn belangrijke documenten veilig achter slot en grendel zitten en dat niemand er toegang toe krijgt, ook de notarissen zelf niet. ‘Het is de gebruiker die bepaalt welke informatie hij met wie deelt’, luidt het.   Om de veiligheid te garanderen werd het systeem uitvoerig getest en voldoet het aan de hoogste normen. ‘Dit is mogelijk omdat Fednot de jongste jaren al veel in de uitbouw van veilige digitale netwerken heeft geïnvesteerd’, zegt Jan Sap, de directeur-generaal van Fednot.   Volgens de notarissen kan de kluis ook heel wat kopzorgen voor nabestaanden besparen. ‘Na een overlijden hoeven de erfgenamen niet te zoeken naar alle belangrijke papieren. Tenzij de titularis van de kluis daar anders over heeft beslist, kan de notaris ervoor zorgen dat de inhoud na diens overlijden aan de erfgenamen wordt overgemaakt’, luidt het. Verder willen de notarissen de gebruikers in de toekomst via dit kanaal informatie geven over allerhande belangrijke wetgevende evoluties. De gebruiker kan zelf bepalen of hij die informatie wenst te ontvangen.  
https://inrupt.com/
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel