De openbare diensten staan onder druk van besparingen en gebrek aan investeringen. Daarom organiseren de vakbonden een actieweek, met op vrijdag een staking in het openbaar vervoer.

De socialistische vakbond ABVV noemt de openbare diensten de eerste en voornaamste factor van koopkracht voor de burger. Onderwijs, openbaar vervoer, afvalophaling, kinderopvang, gemeentelijke diensten … ze zijn als het ware een vermogen voor wie zelf geen vermogen heeft. Een mechanisme van herverdeling van rijkdom en van de strijd tegen armoede en ongelijkheden.

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten schuift 3 eisen naar voren. Ze stelt dat de hoge werkdruk ziek maakt en wil meer investeringen in personeel. Daarnaast wil de vakbond een eerlijk pensioen voor wie bij de overheid werkt. De pensioenen zijn de laatste jaren hervormd, waardoor ambtenaren drie jaar langer moeten werken en het pensioenbedrag 13 procent lager ligt. Ten derde wil ACV Openbare Diensten sterk sociaal overleg in de sector.

Op woensdag 8 maart nemen de werknemers van de openbare diensten deel aan de acties in het kader van de internationale vrouwendag. Op vrijdag 10 maart is er een grote staking bij De Lijn en de NMBS.

In het onderwijs richten de vakbonden zich vooral op informeren. Ze organiseren vergaderingen van één uur, waarin het personeel in discussie zal gaan over de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en de hervorming van het statuut van het onderwijspersoneel. Verwijzend naar de zogenaamde ‘commissie van wijzen’ die de dalende onderwijskwaliteit een halt moet toeroepen, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale COC: “Voor ons zijn de onderwijspersoneelsleden de échte wijzen.”

De onderwijsvakbonden sluiten zich aan bij de actieweek in de openbare diensten. “We starten deze week een zeer brede campagne op alle niveaus. We willen de stem van de experts in de leraarskamers horen, welke problemen en oplossingen zien zij”, zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsbond COC-ACV. “Ze hebben de indruk dat er in Brussel te weinig naar hen geluisterd wordt.”

Discussies over eindtermen, dalende leerprestaties, te zware planlast, zorgen over het personeelsstatuut, het lerarentekort… Het onderwijs kampt met grote uitdagingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij werkt aan oplossingen en heeft onder meer een commissie van wijzen aangesteld. Maar de onderwijsbonden nemen nu zelf het heft in handen en sluiten zich aan bij de week van de openbare diensten.

“De onderwijsvakbonden starten samen een zeer brede informatiecampagne, zeer breed, dat wil zeggen dat we op alle niveaus gaan informeren en consulteren. In het kleuteronderwijs, het lager, het secundair, het hoger, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie, de clb’s, volwassenenonderwijs. We gaan naar de echte wijzen en experts in de scholen, we willen hun stem horen, de uitdagingen waar ze voor staan, de oplossingen waaraan ze denken. We willen hen ook confronteren met de beleidsvoorstellen die er al liggen.”

De uitdagingen die er voor onderwijspersoneel liggen en die nog op hen afkomen, zijn niet min, zeggen de vakbonden. “We willen weten wat er vandaag in die scholen leeft, wat de echte problemen zijn. Bijvoorbeeld juridisering, planlast, begrenzing van kerntaken. Dat kunnen ook vragen rond infrastructuur zijn, de noden van de digitale evolutie waar ook middelen nodig zijn om mensen op te leiden. Ook de arbeids-omstandigheden, de jaaropdracht bijvoorbeeld, is dat een goede manier om jobs aantrekkelijker te maken?”

Volgens Neutr-On ligt het juist aan de traditionele vakbonden dat de onderwijskwaliteit zo slecht is. Het Waalse onderwijs is het slechtste van heel Europa. Het Vlaams Onderwijs is nog nooit zo slecht geweest.

Slechte kwaliteit van het onderwijs staat gelijk aan slechte werkomstandigheden.

Waarmee zijn de onderwijsvakbonden de afgelopen decennia bezig geweest? Hoe is het zover kunnen komen dat het onderwijs zo slecht is?

Antwoord: De onderwijsvakbondsleiders zijn alleen met hun eigenbelangen bezig, politieke benoemingen, nepotisme,.. en de daarmee gepaard gaande  onbekwaamheid van directeurs en inspecteurs  hebben geleid tot de huidige slechte resultaten. Lees onze artikels in de vorige nieuwsbrieven er maar op na.

De oplossing = Neutr-On, de kracht van verandering…van vakbond.