In de voorbije maanden werden bij de VDAB meer dan 33.000 vacatures gemeld, het hoogste aantal ooit en een stijging met 58,1 procent in vergelijking met  2020. Ook het aantal studentenjobs en de uitzendarbeid kennen een sterke stijging.

In de voorbije 12 maanden werden bij de VDAB 286.830 vacatures gemeld. Dat is een stijging met 9 procent tegenover de 12 maanden daarvoor. Vooral voor kortgeschoolde en hooggeschoolde mensen zijn er veel vacatures bijgekomen. Net als vorige maand worden opnieuw veel vacatures gemeld in de horeca, waar een stijging met 158,8 procent in vergelijking met juni 2020 wordt genoteerd.

‘Nog nooit werden zoveel vacatures gemeld bij VDAB. Werkgevers zijn volop op zoek naar extra handen en vinden daarbij VDAB als partner’, reageert minister Crevits. ‘De sector van horeca en toerisme is bij het begin van de zomer traditioneel altijd op zoek naar extra mensen, ook nu zijn er 1.744 vacatures. Dat is enorm veel. Ook in de sector van vervaardiging van bouwmaterialen en bij de metaal en energiesector zijn er heel wat jobs.’

‘Doordat er ook minder werkzoekenden zijn, is er opnieuw een sterke arbeidskrapte. We moeten mensen volop naar die openstaande vacatures toeleiden’, zegt minister Crevits.

Meer dan 14% van de werklozen in de provincie Antwerpen is niet klaar voor de arbeidsmarkt, omdat ze te veel andere problemen hebben, zoals een zwakke gezondheid of armoede. VDAB gaat organisaties aanduiden die de problemen van deze mensen moeten proberen op te lossen.

In juni 2021 waren in Vlaanderen 187.697 mensen vruchteloos op zoek naar een job. “12% van die mensen (dus ruim twintigduizend)  is op de arbeidsmarkt niet inzetbaar op lange termijn”, schrijft VDAB in een persbericht. “Het zijn personen die geen arbeidsmarktperspectief hebben, bijvoorbeeld door gezondheids- of armoedeproblemen. Die redenen zijn op dit moment zo overheersend dat ze iemand belemmeren om een zoektocht naar werk of een opleiding te starten. Daarom moeten die redenen eerst worden aangepakt.”

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil die kwetsbare mensen helpen. “Speciaal voor deze groep gaan we vanaf dit najaar een specifieke dienstverlening voorzien, die door partnerorganisaties zal worden verleend”, zegt VDAB. Welke organisaties dat zijn, is nog niet bepaald. Maar de krijtlijnen van hun taken liggen wel al vast. “Zij moeten intensieve begeleidings- en bemiddelingstrajecten opstarten die de werkzoekende sterker maken en hem voorbereiden op de arbeidsmarkt.”

Komt dit initiatief niet een beetje laat? “Ach, je kan altijd roepen van aan de zijlijn”, zegt Chris Bryssinckx, lid van het directiecomité van de Antwerpse organisatie Gatam, die mensen met een zwakker profiel aan een job helpt. “Ik vind dat VDAB over het algemeen goed werk levert, als ik rekening hou met de mensen en de middelen die de organisatie heeft. Maar VDAB moet wel beseffen dat het lang zal duren voor deze kwetsbare mensen om aan een job geraken. Bij een gemiddelde werkzoekende kan het al maanden duren. Bij de zwakste profielen zal dat nog langer zijn. Maar het is wel goed dat dit probleem nu wordt aangepakt.”

Nooit waren er minder werkzoekenden in Vlaanderen dan in oktober. ‘Zelfs in de moeilijke categorieën zien we een daling’, zegt minister van Werk Hilde Crevits.

Vlaanderen telde in oktober 185.000 werkzoekenden. Dat zijn er ruim 31.000 minder dan in dezelfde maand vorig jaar, toen ons land opnieuw in lockdown ging. Het gaat om een daling van 15 procent. Opvallend is dat er sinds 2007 nooit zo weinig werkzoekenden waren in Vlaanderen.

‘De daling van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen houdt nu al enkele maanden aan. Nu zitten we op het laagste aantal ooit. Dat is een goed signaal. De economie zit opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis en ook in de moeilijke categorieën zien we een daling’, zegt Crevits.

Het probleem op de Vlaamse arbeidsmarkt is niet dat er veel werklozen zijn. Dat aantal is in Vlaanderen – anders dan in Wallonië – al jaren laag. Bedrijven hebben wel alle moeite om hun vacatures ingevuld te krijgen. Daarvoor moet de grote groep inactieven aangeboord worden en moet de mismatch tussen de vaardigheden van de werknemer en het profiel dat de werkgever zoekt aangepakt worden. ‘Daarom stellen we alles in het werk om mensen op te leiden en kansen te geven op nieuwe uitdagingen en gaan we strikter toezien op mensen die een aanbod krijgen van de VDAB. Zo willen we de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken’, zegt Crevits.

Het is de eeuwige paradox op de Vlaamse arbeidsmarkt: de krapte is groot, maar tegelijkertijd is het aantal mensen met een job vrij laag. In Vlaanderen is 20 procent van de 25- tot 64-jarigen inactief. Dat is meer dan het Europese gemiddelde. ‘In de communicatie heel sterk de nadruk leggen op het zeer lage percentage werkzoekenden in Vlaanderen is de grote uitdaging van onze arbeidsmarkt maskeren’, zegt Baert.