de kunst van organisatieverandering

Rob Kayzel

Nederlands | 01-04-2019 |

€ 29,95

Het veranderen van gewoontes en omgevingen vergt zowel emotionele als rationele inspanningen. Bij een organisatieverandering is het niet anders. In Veranderen met verstand en gevoel wordt organisatieverandering behandelt vanuit deze twee perspectieven.

Het eerste perspectief gaat uit van de wijze waarop mensen omgaan met veranderingen. Het maakt gebruik van inzichten en begrippen uit de psychologie. Het tweede perspectief behandelt veranderingsprocessen die toegepast kunnen worden bij organisatieverandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de organisatiekunde en managementliteratuur. Het boek gaat daarbij telkens uit van de opvatting dat bij veranderingen rationaliteit (verstand) en emotie (gevoel) evenveel aandacht verdienen.

Elk hoofdstuk begint met leerdoelen en sluit af met opdrachten en een samenvatting. Op de website bij dit boek zijn cases met opdrachten te vinden waarmee de student met het geleerde aan de slag kan gaan.

In deze herziene druk is hoofdstuk 6 Groeifases en crises van organisaties geheel herschreven en is in hoofdstuk 9 Varianten op de basismodellen content toegevoegd die betrekking heeft op veel gebruikte benaderingen in organisatieverandering. Daarnaast zijn er nieuwe cases en voorbeelden opgenomen. Door het gehele boek zijn kleine wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd.

Veranderen met verstand en gevoel is bedoeld voor hbo-studenten Bedrijfskunde, Finance & Control, HRM en andere economische en sociale opleidingen waarbij verandering en verandermanagement onderdeel van het curriculum is. Daarnaast is het boek geschikt voor professionals die in hun werk met (organisatie)verandering te maken hebben, zoals professionals in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Rob Kayzel heeft als docent bij de opleiding Personeel en Arbeid gewerkt en als onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool van Amsterdam.