Nationale staking: ‘Verhoog het brutoloon in plaats van gefoefel in de marge’    Een artikel uit De WereldMorgen

De vakbonden staakten op  29 maart. Waarom? Het conflict gaat over het nationaal loonakkoord tussen werkgevers en werknemers dat om de twee jaar onderhandeld wordt en bepaalt hoe hoog onze lonen mogen stijgen. Door de loonwet (die door de vorige regering verstrengd werd) kan dat niet meer zijn dan 0,4 procent. En dat vinden de vakbonden veel te weinig. Met de staking willen ze beweging krijgen in die onderhandelingen. “Heel veel bedrijven hebben het goed gedaan het afgelopen jaar ondanks corona en wij willen de mogelijkheid krijgen om daar te kunnen onderhandelen over een deftige loonsverhoging”, klinkt het.

De vakbonden zijn niet te spreken over de stugge houding van de werkgevers tijdens de loononderhandelingen, zeker in deze crisistijden. Er zijn inderdaad bedrijven die het slecht hebben gedaan maar er zijn ook veel bedrijven die het enorm goed hebben gedaan en waar werknemers dag in dag uit ook tijdens de lockdowns het beste van zichzelf hebben gegeven.

Daar willen de vakbonden de mogelijkheid krijgen om te onderhandelen over een echte loonopslag. De stakingsbereidheid is groot. De werknemers voelen zich niet gewaardeerd voor hun inzet om ook in deze crisistijden de economie draaiende te houden, klinkt het bij de vakbonden. We spraken enkele vakbondsvertegenwoordigers over hun motivatie om tot een staking over te gaan.

“Alles wordt duurder maar de lonen stijgen niet mee”

Chris Slagmulder werkt bij Nexans solutions, een bedrijf dat elektrische onderdelen maakt en is vakbondsafgevaardigde voor het ABVV.

“Ik zou momenteel echt niet meer jong willen zijn. Ik hoor aan de verhalen van jonge mensen dat het niet gemakkelijk is om aan een gezinsleven te beginnen.”

“Vandaag de dag is het niet meer voor iedereen evident om maandelijks zijn of haar rekeningen te betalen? Ik word zelf dit jaar 50 jaar, maar heb veel contact met de jeugd. Ik doe nachtshiften en zit als één van de oudsten tussen jonge collega’s. Ik ben daarnaast ook actief in een carnavalsvereniging waar heel wat jong volk zit. Ik zou momenteel echt niet meer jong willen zijn. Ik hoor aan de verhalen van jonge mensen dat…

Lees verder via: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/03/25/nationale-staking-verhoog-het-brutoloon-in-plaats-van-gefoefel-in-de-marge/