Uit een onderzoek van GVA over het vertrouwen in onze politici komt men tot verrassende resultaten.

De Vlaming is duidelijk niet tevreden over de politiek en de politici. De helft van de ondervraagden in de GVA-enquête zegt geen enkele politicus te vertrouwen. 57,5% van hen is echt boos op de politiek, slechts 30% vindt dat ons land goed bestuurd wordt en maar liefst 80% van de ondervraagden meent dat het vroeger beter was.

Die mening is gebaseerd op een zekere interesse. 57,5% van de ondervraagden zegt wel degelijk geïnteresseerd te zijn in politiek. Bij de mannen ligt dat percentage zelfs op 69,9%. Wat ook blijkt: mensen praten graag over politiek.

55,4% van de geïnterviewden zegt dat ze met vrienden en familie over politiek praten. 40,5% zegt zelfs er graag over te discussiëren. En merkwaardig: zelfs van de groep die aangeeft eigenlijk niet in politiek geïnteresseerd te zijn, zegt 30,9% dat ze erover praten.

Groot wantrouwen

Uit de cijfers kun je afleiden dat die gesprekken tot weinig optimisme aanleiding geven, wel tot boosheid, wantrouwen, klachten over slecht bestuur en meningen als “vroeger was het beter”. Op de vraag ‘Denkt u dat uw kinderen het later slechter zullen hebben dan u?’ antwoordt 61,4% van de volwassenen ja.

En toch lijken veel mensen de politiek als een soort van noodzakelijk kwaad te beschouwen, want 73,8% van de ondervraagden is blij dat er mensen zijn die het nog zien zitten om in de politiek actief te zijn.

Blij dat ze er zijn dus, die politici, maar dat is geen reden om er niet boos op te zijn of om ze te wantrouwen. 51,2% van de ondervraagden zegt gewoon geen enkele politicus te vertrouwen, slechts 28,2% heeft vertrouwen in de politiek in het algemeen.

Doe het dan zelf, zou je denken. Maar daar hebben maar weinig Vlamingen zin in. 77% zegt nooit op een lijst te willen staan. Slechts 20,7% zou eventueel (meer) politiek actief willen zijn. Aan de ene kant heb je dus de heftige gevoelens van wantrouwen en boosheid jegens politici, aan de andere kant beroert de politiek de gemoederen ook weer niet zo hard. Zo worden op Facebook zelden mensen uitgesloten wegens een politieke post. Slechts 13,3% zegt dat ooit gedaan te hebben.

Ruzie maken over politiek doen we ook niet zo vaak. Slechts 13,4% zegt dat het weleens gebeurt. En ook tussen de generaties zorgen politieke gesprekken niet voor spanningen. Slechts 7,2% van de vol-wassenen ergert zich aan de politieke uitspraken van hun kinderen. En 11,4% van de kinderen ergert zich aan de politieke mening van hun ouders.

Er is in de meeste gezinnen dan ook geen reden om politieke gesprekken te verbieden aan de kersttafel. Slecht 23% van de ondervraagden is dat van plan.

De verkiezingskoorts bij de partijen begint duidelijk toe te nemen en ze verzinnen van alles om de kiezers voor zich te winnen. Opmerkelijk is de campagne van CD&V die een oude bekende het woord laat voeren, 😉