Vlaanderen investeert 9,1 miljard euro in woningbouw.

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Wonen Matthias Diependaele berekent dat Vlaanderen tegen 2024 nog zo’n 9,1 miljard euro zal investeren in woningbouw. “De bouwsector is een van onze belangrijke economische levensaderen”, zegt de minister. “Een investering in de bouw, is een investering in onze Vlaamse welvaart én in ons maatschappelijk weefsel. Deze budgetten gaan uiteraard niet rechtstreeks naar de bouwsector maar komen uiteindelijk wel dankzij bouwopdrachten bij hen terecht.”

In normale omstandigheden zou Brussels Expo de vollopen met handige doe-het-zelvers, professionele aannemers, bouwfirma’s, projectontwikkelaars, standhouders… Batibouw 2021 zal net iets anders verlopen: geen honderden exposanten, maar wel een virtuele editie.

Bijna alle sectoren hebben de impact van de coronacrisis gevoeld, ook de bouwsector. Uit een studie van Bouwunie bij 375 bouwondernemers blijkt dat 90 procent van de bouwbedrijven zegt dat ze de crisis voelen. 45 procent van de bevraagde bouwondernemers geeft ook aan minder opdrachten te verwachten voor 2021 dan in 2020.

Bouwsector is belangrijke economische motor

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Wonen Matthias Diependaele noemt de bouwsector een belangrijke economische motor voor Vlaanderen. “Met de Vlaamse Regering beseffen we dat maar al te goed. Zowel in ons regulier beleid als in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ voorzien we heel wat middelen die de bouwsector ten goede komt. Elke euro die we in de bouw investeren, heeft een return: van de architect die de plannen tekent, over de leveranciers van bouwmaterialen, tot de bouwvakker en de bouwonderneming die de werken uitvoeren.”

9,1 miljard euro in woningbouw

Vlaanderen investeert in woningbouw, dat is duidelijk. “Van 2021 tot 2024 zullen we iets meer dan 9,1 miljard euro investeren in woningbouw”, laat minister Diependaele weten. “Het is geen blanco cheque aan de sector, maar wel middelen vanuit verschillende invalshoeken, gaande van sociale woningbouw over renovatiepremies tot renteloze kredieten. Uiteindelijk komen die middelen op de een of andere manier wel de bouwsector ten goede.”

Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Voor het sociale luik van de woningbouw investeert minister Diependaele 7,9 miljard euro. “Voor de sociale woningbouw voorzien we deze legislatuur (2019-2024) een ongeziene recordinvestering van 4,5 miljard euro. Voor de komende periode (2021 – 2024) komt dat neer op 4 miljard euro. Deze middelen zullen de huisvestingsmaatschappijen gebruiken om betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen te bouwen”, vertelt minister Diependaele. “Verder investeren we ook in bijzondere sociale leningen. Gezinnen en alleenstaanden, met of zonder kinderen, en met een beperkt inkomen kunnen een voordelig woonkrediet aanvragen om een eigen woning te kopen of te renoveren. Tot 2024 voorzien we hiervoor nog 3,9 miljard euro.”

Premies toegankelijker maken

Met de energie- en renovatiepremies en het renteloos renovatiekrediet speelt de Vlaamse Regering in op de baksteen in de maag van de Vlamingen. “Heel wat Vlamingen die naar Batibouw trekken, doen dat met de intentie om hun woning energiezuinig te maken of te renoveren. Als Vlaamse Regering ondersteunen we dat principe volmondig en trekken we hiervoor in totaal zo’n 1,2 miljard euro uit voor premies en renteovername”, zegt minister Diependaele. “Om de premies nog toegankelijker te maken, zal ik samen met collega Demir verschillende premies omvormen tot één woningrenovatiepremie. Begin deze maand zette de Vlaamse Regering daarvoor het licht op groen.”

Renteloos renovatiekrediet

Met het renteloos renovatiekrediet wil de regering tegen 2024 zo’n 1 miljard euro aan middelen mobiliseren. “Door 100 miljoen euro aan rentelast over te nemen, kunnen we 1 miljard euro mobiliseren”, geeft minister Diependaele aan. “Vlamingen kunnen een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij hun bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. De ontleners lossen voor de renovatielening enkel het kapitaal af; de Vlaamse Overheid de rentelast.”

Hefboomeffect

De investeringen van de regering hebben ontegensprekelijk een hefboomeffect. “Elke euro die we in woningbouw investeren, heeft een hoger rendement voor de bouwsector. Onze vrijgemaakte middelen voor bijvoorbeeld de premies of de renteloze lening zullen uiteindelijk veel meer euro’s mobiliseren dan hetgeen wij voorzien. Met de regering geven wij een duwtje in de rug. Het zijn uiteindelijk de vele Vlamingen die mee investeren en dat is een goede zaak voor de bouwsector”, besluit minister Diependaele.  Bron: N-Va