Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.
• NMBS trekt tarieven op
De NMBS trekt vanaf februari haar tarieven op. Gemiddeld gaat het om een stijging met zo’n 9 procent. De verhoging is nodig om de gestegen werkingskosten, zoals energieprijzen en inflatie, deels te drukken.
School- en woon-werkabonnementen worden 9,73 procent duurder. De prijs van andere producten gaat met 8,73 procent omhoog. Zo kost een ‘Senior Ticket’ voor 65-plussers binnenkort 7,80 euro (+0,60 euro) en een ‘Youth Ticket’ tot 26 jaar 7,10 euro (+0,50 euro). Een gewone tienrittenkaart (‘Standard Multi’) wordt 9 euro duurder, tot 93 euro digitaal of 96 euro op papier. Ook het boordtarief, de toeslag voor wie een vervoersbewijs koopt op de trein, stijgt van 7 euro naar 9 euro. Daarnaast gaat de Diabolo-toeslag, voor ritten van en naar Brussels Airport, omhoog. Die bedraagt vanaf 1 februari 6,40 euro, in plaats van 6,20 euro.
• MIVB lanceert flexibel ticket
Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB voert vanaf februari aanpassingen door. Ze houden rekening met het veranderde pendelgedrag sinds de coronapandemie. Een traditioneel abonnement is niet meer voordelig voor wie maar twee tot drie dagen per week naar kantoor moet. Die werknemers kunnen voortaan gebruikmaken van een nieuw flexibel ticket van 75 ritten dat gedurende 90 dagen geldig is.
• Tijdskrediet wordt ingeperkt
De mogelijkheden en de uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, en loopbaanonderbreking voor ambtenaren worden ingeperkt.
Voltijds tijdskrediet met uitkering nemen kan enkel nog voor kinderen tot 5 jaar. Halftijds of een vijfde tijdskrediet opnemen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar oud kan wel nog altijd. Daarnaast wordt het totale aantal maanden waarin men tijdskrediet kan opnemen teruggeschroefd van 51 tot 48.
Ook de anciënniteitsvoorwaarden voor het tijdskrediet worden aangescherpt. Om tijdskrediet met het motief “zorg voor een kind” op te nemen, moesten werknemers tot nog toe minstens 24 maanden hebben gewerkt voorafgaand aan het tijdskrediet, vanaf 1 februari wordt dat 36 maanden. Er komt ook een tewerkstellingsvoorwaarde in het bedrijf van 12 maanden voor voltijds tijdskrediet. Wie deeltijds werkt, krijgt toegang na 24 maanden tewerkstelling.
De verhoging van de uitkering voor het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ voor wie 5 jaar anciënniteit heeft of meer, wordt afgeschaft. Voortaan geldt de basisuitkering.
Aan de voorwaarden voor het opnemen van ouderschapsverlof – maximum vier maanden per kind – verandert er niets, maar anciënniteitstoeslagen en supplementen verdwijnen voor werknemers van ouder dan 50 jaar. Dat geldt ook voor de loopbaanonderbreking.
• Pelletcheque aan te vragen
Wie vooral met pellets verwarmt en voldoet aan de voorwaarden voor de pelletcheque ter waarde van 250 euro, kan vanaf 1 februari een aanvraag indienen op de site van de FOD Economie. Er komt ook een webapplicatie.
Wie al gebruik kon maken van de mazoutcheque, de cheque voor propaan in bulk of de federale premie voor het basispakket gas, komt niet in aanmerking. Ook wie al het sociaal tarief geniet voor gas, maakt geen kans. Een andere voorwaarde is dat de pellets in een tankwagen of op palletten geleverd moeten zijn, in een bestelling van minstens 500 kilogram en dat tussen 1 juni vorig jaar en 31 maart van dit jaar.
Wie de cheque aanvraagt, zal een kopie van de factuur en een bewijs van betaling moeten voorzien.
De aanvragen kunnen gebeuren tot en met 30 april.
• Medicijn ook terugbetaald voor kleine kinderen
Het dure geneesmiddel Kaftrio, voor de behandeling van mucoviscidose, zal vanaf 1 februari ook voor kinderen van 6 tot 11 jaar volledig terugbetaald worden. Sinds 1 september wordt het al terugbetaald voor kinderen vanaf 12 jaar die in aanmerking komen. De terugbetaling is wel afhankelijk van een aantal medische criteria.
Kaftrio verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet de nood aan antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten een betere levenskwaliteit.
Er is ook overeengekomen om de monotherapie Kalydeco voor patiëntjes vanaf 4 maanden terug te betalen. Dat geneesmiddel herstelt de zout-waterbalans in de luchtwegen, waardoor de slijmen dunner worden en de longen beter worden beschermd. Die therapie wordt nu al terugbetaald vanaf 2 jaar.
• Apothekers ingeschakeld om gebruik van slaapmiddelen af te bouwen
Vanaf 1 februari kan de huisarts een behandeling door de apotheker voorschrijven om patiënten te helpen om het dagelijkse gebruik van slaapmiddelen af te bouwen. Het gaat over slaapmiddelen op voorschrift, op basis van benzodiazepines en aanverwante producten, zoals Zolpidem en Lormetazepam. De apotheker bereidt dan capsules met een geleidelijk afnemende hoeveelheid medicatie.
Patiënten moeten niet extra betalen voor de dienst. Ze betalen alleen de medicatie die de apotheker verwerkt in de bereidingen.
Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) worden er in België elk jaar 400 miljoen dosissen slaapmiddelen gekocht. Er worden dus elke dag meer dan een miljoen dosissen geslikt in ons land. “Mensen vragen vandaag hun apotheker al vaak om medisch advies”, zegt Vandenbroucke. “Die vertrouwensband en hun expertise bouwen we verder uit, door de apotheker actief in te schakelen voor de afbouw van overmatig gebruik van slaapmiddelen.”
Voor het eerste jaar van het project is 150.000 euro uitgetrokken. Daarmee kunnen zowat 650 tot 1.000 patiënten geholpen worden (afhankelijk van het afbouwprogramma, hoe vaak zij bij de apotheker moeten langsgaan).
Er zijn nog meer initiatieven op komst. Zo zullen patiënten die chronisch vijf of meer verschillende geneesmiddelen per jaar nemen, vanaf 1 april ook een beroep kunnen doen op hun apotheker om de medicatie goed in te nemen en de nodige begeleiding te krijgen.