1. Meer nettoloon
  Jawel, u leest het goed. De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing, een soort voorbelasting, inhouden op het loon. Hoe dat komt? Verschillende belastinghervormingen uit het verleden werden niet volledig doorgevoerd in de bedrijfsvoorheffing. Zo ontstond er een scheeftrekking, waardoor de regeringen eigenlijk gratis leenden bij de bevolking.
  Concreet gaat het voor 2022 om een stijging met gemiddeld 128 euro per werknemer per jaar. In 2023 komt daar 209 euro bij en in 2024 nog eens 243 euro. Het gevolg van deze wijziging is dat mensen bij de eindbelasting minder geld zullen terugkrijgen.
 2. Duurdere zichtrekeningen
  Bpost bank kondigde in oktober als eerste hogere kosten aan. De prijs van de b.comfortrekening stijgt van 4,25 euro naar 4,50 euro. Ook de klassieke zichtrekening van BNP Paribas Fortis wordt duurder. Klanten zullen dan 2 euro per maand moeten betalen, tegenover 1,75 euro nu. Ook Crelan, Deutsche Bank, Bank de Kremer en Nagelmackers kondigden een prijsstijging aan. Op Spaargids.be staat een uitgebreid overzicht en u kan er alle kosten verbonden aan een zichtrekening vergelijken.
 3. Lagere maximumfactuur in de zorg
  De maximumfactuur in de zorg bedraagt vanaf 1 januari niet langer 450, maar wel 250 euro. Daardoor zullen in de loop van 2022 zo’n 100.000 gezinnen al kunnen rekenen op een hogere terugbetaling.
 4. Verlaagde registratierechten
  Vanaf 1 januari betaalt u bij de aankoop van de enige eigen woning 3 procent registratiebelasting in plaats van 6 procent. De Vlaamse regering wil het starters zo makkelijker maken om een eerste woning te kopen.
  In vastgoed beleggen wordt echter duurder. De registratierechten bij de aankoop van elke andere dan een enige eigen woning stijgen van 10 naar 12 procent.
 5. Een salariswagen wordt duurder…
  Het voordeel van alle aard voor diesel- en benzinebedrijfsauto’s stijgt vanaf 1 januari met gemiddeld zo’n 10 procent. Dat is een gevolg van de vergroening van het wagenpark in ons land. Het principe is eenvoudig: hoe vervuilender en duurder de wagen, hoe meer u betaalt.
 6. … maar het mobiliteitsbudget wordt uitgebreid
  Om het aantal bedrijfswagens op onze wegen te verminderen, wordt het mobiliteitsbudget uitgebreid. Die virtuele geldsom kunnen werknemers inzetten voor een pakket met duurzame vervoersoplossingen.
 7. Tot 450 uur fiscaal voordelig bijklussen in het verenigingsleven
  In 2018 maakte de federale regering het mogelijk tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen in de vrije tijd. Die maatregel moest zwartwerk en ‘vergoedingen in drankbonnetjes’ vermijden. Dat was buiten het Grondwettelijk Hof gerekend, waardoor de regering opnieuw naar de tekentafel moest. De oplossing: vanaf 1 januari mogen verenigingswerkers tot 450 uur bezoldigd bijklussen in sportclubs, en tot 300 uur in de socioculturele sector. De solidariteitsbijdrage die de verenigingen vandaag betalen, valt weg.
 8. Langere garantietermijn
  De Europese consumentenwetgeving zorgt voor een geharmoniseerde regelgeving in elke lidstaat van de Europese Unie. Daaronder valt ook de garantietermijn. Tot op heden is de verkoper tot zes maanden na de levering van een aankoop verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Vanaf de zevende maand moet de consument aantonen dat het gebrek al bestond bij de aanschaf van het artikel. Die termijn wordt vanaf 1 januari uitgebreid. De verkoper zal dan het volledige eerste jaar verantwoordelijk zijn voor de gebreken. Bovendien komt er een expliciete regeling die het garantierecht bepaalt bij de levering van digitale inhoud (zoals games en applicaties) en digitale diensten (bijvoorbeeld cloudopslag of streaming).
 9. Lokaal kopen met ecocheques
  Betalen voor producten van de lokale landbouwer, in de boerderijwinkel of op de lokale markt kan vanaf 1 januari ook met ecocheques. De uitbreiding werd op 21 december bij cao overeengekomen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad.
  De ecocheques kunnen in Vlaanderen enkel worden gebruikt bij marktkramers en boerderijwinkels die het erkende logo ‘Recht van bij de boer’ dragen. Het gaat om ruim 1.700 verkooppunten. In Wallonië gaat het om verkooppunten die erkend zijn bij ‘En direct de la ferme’.
 10. Belgisch-Nederlandse fiscale constructies vallen voortaan onder OESO-regime
  Vanaf 1 januari 2022 wordt het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België aangepast door het Multilateral Instrument (MLI) van de OESO. Een van de onmiddellijke gevolgen is de inwerkingtreding van een algemene antimisbruikbepaling. Als een Belgische belastingplichtige een juridische constructie in Nederland opzet met als één van de voornaamste doelen belastingen te ontwijken, kan die door de fiscus als een misbruik gekwalificeerd worden.