Kun je een werkloosheidsuitkering combineren met een bijberoep?
Dat kan, onder volgende voorwaarden:

  1. Je oefende je bijberoep al uit tijdens je tewerkstelling als werknemer en dit minstens gedurende drie maanden voor je uitkeringsaanvraag.
  2. Als je een uitkering aanvraagt, vermeld je dat je een bijberoep uitoefent
  3. De activiteiten van het bijberoep worden hoofdzakelijk uitgeoefend tussen 18u en 7u. Niet ‘overdag’ dus, op het moment dat je normaal met je hoofdberoep moet bezig zijn.
  4. Je bijberoep mag geen van de volgende activiteiten betreffen: een beroep dat alleen na 18 u wordt uitgeoefend, horeca of vermaakondernemingen, leurder, reiziger, verzekeringsagent of –makelaar.

Maximumbedrag
De combinatie wordt wel beperkt door een wettelijk opgelegd cumulatieplafond. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt verminderd met dat deel van het dagbedrag van het inkomen uit je bijberoep dat meer bedraagt dan 12,41 euro (geïndexeerd bedrag/2009) per dag. Het dagbedrag uit je bijberoep wordt berekend door de totale jaarlijkse netto-inkomsten uit de activiteiten te delen door 312. Bovendien is het zo dat in principe voor elke zaterdag of zondag waarop de activiteit wordt uitgeoefend, er een daguitkering verloren gaat (ook al werkt u na 18u en/of vóór 7u).

Werkloosheidsuitkering niet gegarandeerd
Pas op! Het is niet omdat de bovenstaande vier voorwaarden vervuld zijn en dat je onder het cumulatieplafond blijft, dat alles in orde is. De directeur van het werkloosheidsbureau (RVA) kan steeds oordelen dat je activiteit geen ‘bijkomstig’ karakter meer heeft, als je bijvoorbeeld te veel uren bezig bent met je activiteit of je inkomsten ‘te hoog’ zijn. Dan kan je werkloosheidsuitkering alsnog ontzegd worden.
Wat nu precies te veel uren en te hoge inkomens zijn is wettelijk niet bepaald en is een autonome beslissing van het werkloosheidsbureau. Het wordt beslist op basis van verschillende criteria zoals de aard van de activiteit, de belangrijkheid van de investeringen, de omvang van het zakencijfer …
De interpretatie en toepassing van de wet gebeurt vaak verschillend door de verschillende RVA-afdelingen. Neem daarom best op voorhand contact op met je lokale RVA-afdeling!