Als tijdelijk leerkracht kan je tijdens de periode van de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging. De RVA berekent de periode van uitgestelde bezoldiging. Je HVW-kantoor zal je vervolgens op de hoogte brengen wanneer deze periode, ten einde komt en wanneer je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.
Hoe werkt het?
Vanaf donderdag 1 juli 2021 kan je je dossier ook van bij je thuis in orde brengen als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Meld je aan via je online HVW-dossier en doe je aanvraag online. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus.
Niet zeker of je al een HVW-dossier hebt?
Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er een online dossier voor jou gecreëerd. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kan nagaan of je al een online dossier hebt door hier in te loggen. Heb je nog geen dossier (of is het nog niet actief), dan krijg je daarover een melding.
1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?
Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.
In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.
Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:
• het aantal dagen dat je hebt gewerkt
• het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt
Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de HVW voor de dagen die niet gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging.
2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?
Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
• je moet hebben gewerkt onder een tijdelijk contract, dit is een contract van bepaalde duur
• je moet lid zijn van het onderwijzend personeel, dit zijn:
• leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
• leerkrachten in de hogescholen van de Franse of Duitstalige Gemeenschap
• bepaalde functies die gelinkt zijn aan scholen (kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist, maatschappelijk assistent, enz.)
• je moet hebben gewerkt in een onderwijsinstelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een van de Gemeenschappen (= géén privéscholen of Europese scholen)
Bevind je je in een situatie die niet in de hogervermelde opsomming voorkomt (bv. je hebt gewerkt in een Vlaamse hogeschool, je hebt zowel in een secundaire school als in een hogeschool gewerkt)? Contacteer dan je HVW-kantoor voor meer informatie.
3) Wanneer begint de periode van uitgestelde bezoldiging?
Deze begint op 1 juli.
Enkel voor hogescholen begint deze periode te lopen de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst (aangezien deze arbeidsovereenkomsten gewoonlijk duren tot 14 juli).
De periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging kunt ontvangen is ongeacht de startdatum beperkt tot twee maanden.
4) Hoe kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen als mijn uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt?
Je moet je dossier in orde brengen bij de HVW. Je kan eenvoudig een online aanvraag doen in Mijn HVW-dossier als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Dat kan je doen door hier te klikken.
Vervolgens sturen wij je aanvraag naar de RVA. Zodra wij positief antwoord krijgen, betalen wij je zo snel mogelijk.
Wanneer moet ik mijn aanvraag doen?
• als je momenteel volledig werkloos bent en al werkloosheidsuitkeringen ontvangt: je hoeft niets meer te doen
• als je momenteel volledig werkloos bent en nog geen aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen hebt gedaan: zo snel mogelijk en ten vroegste op 5 juli 2021
• als je tewerkgesteld bent tot het einde van het schooljaar: op het einde van de periode gedekt door uitgestelde bezoldiging. Als je niet weet hoeveel dagen gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging, raden wij je aan contact op te nemen met je HVW-kantoor vóór het einde van de maand juli, dit om een laattijdige uitkeringsaanvraag bij de RVA te vermijden
• als je momenteel nog tewerkgesteld bent en deze tewerkstelling afloopt vóór het einde van het schooljaar (30 juni of later): na het einde van deze tewerkstelling

Wat heb ik nodig voor mijn dossier?
• je identiteitskaart
• al je C4’s of C4’s-onderwijs vanaf 1 april (ook als ze nog niet allemaal in je bezit zijn, kan je je dossier al in orde brengen om een laattijdige uitkeringsaanvraag te vermijden)
• het attest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap met het aantal bezoldigde vakantiedagen waarop je recht hebt tijdens de zomervakantie (als je hebt gewerkt op een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap)

Welke controlekaarten moet je bezorgen aan de HVW?
Eens je uitkeringsaanvraag is gedaan, moet je aan het einde van de maand juli, augustus en/of september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap) een ingevulde en ondertekende (witte) controlekaart C3C bezorgen aan je HVW-kantoor.
Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus of 30 september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap), moet je een (blauwe) controlekaart C3A opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor.
Heb je een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die doorloopt tijdens de vakantiemaanden? Dan moet je je C3-deeltijds voor de maanden juli en augustus niet laten afstempelen door je gemeente.
5) Moet ik mij inschrijven als werkzoekende?
Heb je volgens vraag 2 recht op uitgestelde bezoldiging?
Tijdens de maanden juli en augustus ben je vrijgesteld van de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap geldt dit ook voor de maand september.
Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) ten laatste op 9 september. Heb je gewerkt op een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijf je volledig werkloos na 30 september, dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) vóór 9 oktober.
Als je volledig werkloos bent vóór het begin van juli, moet je je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen na je uitkeringsaanvraag. Je hoeft dit dan niet meer te doen in september of oktober zoals hierboven staat.
Extra info via: Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten | HVW, CAPAC, HFA (fgov.be)

Uw dossier (fgov.be)