Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Als tijdelijk leerkracht kan je tijdens de periode van de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging. De RVA berekent de periode van uitgestelde bezoldiging. Je HVW-kantoor zal je vervolgens op de hoogte brengen wanneer deze periode, ten einde komt en wanneer je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

Hoe werkt het?

Vanaf donderdag 1 juli 2021 kan je je dossier ook van bij je thuis in orde brengen als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Meld je aan via je online HVW-dossier en doe je aanvraag online. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus. 

Niet zeker of je al een HVW-dossier hebt?

Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er een online dossier voor jou gecre√ęerd. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kan nagaan of je al een online dossier hebt door hier in te loggen. Heb je nog geen dossier (of is het nog niet actief), dan krijg je daarover een melding. 

1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?

Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.

Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:

  • het aantal dagen dat je hebt gewerkt
  • het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt

Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de HVW voor de dagen die niet gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging.

2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?

Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Lees verder via: 

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten | HVW, CAPAC, HFA (fgov.be)