Minister Ben Weyts (N-VA) zat samen met de koepels en de vakbonden over de besparing van 100 miljoen euro in het onderwijs. Hij polste naar ideeën bij het veld, maar niemand ging daarop in. “Het is aan de minister om die verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.
Bij de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA) werd duidelijk dat het onderwijs 100 miljoen euro moet besparen. Hoe, bleef nog een vraagteken. Dus riep Onderwijsminister Ben Weyts de koepels en vakbonden donderdagmorgen samen om het daar over te hebben. Al na één uurtje was het overleg afgelopen.

“Ben Weyts heeft gevraagd of wij zelf ideeën hadden, maar daar is niemand op ingegaan”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Er zijn wel enkele no go’s geformuleerd. Het is duidelijk dat besparingen heel moeilijk liggen. ”
Voor de vakbonden is onbespreekbaar dat er geraakt wordt aan de nieuwe CAO die zopas is goedgekeurd. Daarin wordt jaarlijks 188 miljoen euro vrijgemaakt om de job van leerkrachten aantrekkelijker te maken, onder meer door hen deels vrij te stellen van toezicht tijdens speeltijden of over de middag. “Het onderwijs verdient geen besparingen, maar net investeringen om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken en de kwaliteit van het onderwijs op te krikken”, benadrukten de vakbonden na het overleg in een gemeenschappelijk persbericht.

Dagelijkse werking
Het katholiek onderwijs maakte duidelijk dat er niet geraakt mag worden aan de ‘reguliere financiering’ van het onderwijs. Concreet gaat het om het geld dat naar scholenbouw gaat, de lonen en de werkingsmiddelen die scholen krijgen voor onder meer verwarming en elektriciteit.
“We wilden vooral weten waarom na jaren van bijkomende initiatieven – denk aan de Digisprong waar enorme bedragen voor zijn vrijgemaakt – het onderwijs nu plots een factuur van 100 miljoen euro krijgt”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs. “Wij hebben de duidelijke boodschap gegeven dat het aan de minister is om besparingen te verzinnen die de dagelijkse werking van scholen niet fnuiken.”
Vraag is waar dan wel bespaard kan worden. Het katholiek onderwijs geeft tussen de lijnen te kennen dat Weyts maar moet kijken naar de bijzondere projecten die hij de voorbije tijd in het leven heeft geroepen. Concrete voorbeelden wil de koepel zelf niet noemen, maar er ging dus veel geld naar die Digisprong om alle leerlingen een laptop te geven, naar de CAO en naar bijvoorbeeld het project om mensen betaald te laten meelopen met schooldirecteurs om de stiel te leren.
Weyts zal nu een voorstel uitwerken, maar vraag is of hij daarna nog eens langs het onderwijsveld passeert of rechtstreeks naar de regering gaat. Om de begroting op tijd goedgekeurd te krijgen, zou hij toch voor de herfstvakantie moeten landen. De woordvoerder van Weyts weigert alle commentaar. “Wij gaan communiceren als alles in kannen en kruiken is”.