Zal men in Nederland het onderwijs hervormen?

De Nederlandse partij Forum voor Democratie wil op termijn eigen scholen oprichten

door Niels Geerinck  in PALnws

Forum voor Democratie wil inzetten op het creëren van eigen scholen. De partij liet alvast een stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel om het project te kunnen realiseren.  

De partij richtte de ‘Tocqueville Stichting’ op. De stichting is vernoemd naar de Franse politiek filosoof en socioloog Alexis de Tocqueville (1805-1859), die vooral bekendheid verwierf door zijn twee doorslaggevende werken: “Democratie in Amerika” en “Het Ancien Regime en de Revolutie”. Forum voor Democratie-voorzitter Thierry Baudet gaf al meermaals aan dat de Franse intellectueel een inspiratiebron vormt voor de ideologische grondslagen van zijn partij.

Forum wil de stichting inzetten om “klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance instituut te geven” en daarmee vormt het een directe uitloper van het wetenschappelijk bureau van de partij.

De directeur van het Renaissance Instituut, Peter van Duyvenvoorde, zal zetelen in het bestuur van de Tocqueville Stichting. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen en Statenlid Ralf Dekker zullen hem vervoegen.

Verzuiling

Het onderwijsproject maakt deel uit van een grotere ‘parallelle maatschappijvisie‘ die de partij aanhangt. Forum wil binnen afzienbare tijd inzetten op een eigen woningenmarkt, cryptomunt en zelfs een FvD-datingapp. “We moeten onze eigen sociaaleconomische verbanden creëren. We moeten elkaar in leven gaan houden, want dat doen zij ook“, zo klonk het vorig jaar bij Baudet.

Op termijn moeten daar dus scholen en universiteiten bijkomen, zo blijkt uit de oprichting van het instituut. “We dachten dat we dit een beetje ongezien konden doen. Maar wij hebben wel vaker gezegd dat we het belangrijk vinden een bredere beweging vorm te geven. Dat we een nieuwe zuil, een netwerk van activiteiten, willen oprichten. Daar kan een school ook bij horen.”, aldus Dekker.

Een termijn is vooralsnog onbekend en er is ook nog geen uitsluitsel over waar de scholen zouden worden opgericht. “Je moet dit ook bij het ministerie registreren, dus we moeten nog door heel wat hoepels springen. Maar de gedachte is om dit via een aparte rechtspersoon te doen”, zo klinkt het.

Dekker maakt zich sterk dat het schoolproject niet enkel bijvalt krijgt binnen de kringen van zijn partijgenoten. Het zal breder worden getrokken. “Wij delen de gedachten over zo’n schooltype met veel meer mensen dan de leden van FvD. Dat is wel de kernbeweging. Maar niet de enige”, besluit het Statenlid.

Vrijheid van onderwijs

Het Nederlands ministerie van Onderwijs stelt dat ‘in principe iedereen in Nederland vrij is een school op te richten’ maar benadrukt wel dat er steeds aan geldende voorwaarden moet worden voldaan. “De Inspectie van het Onderwijs toetst de nieuwe school sowieso vooraf aan verschillende voorwaarden, zoals de inhoud van het onderwijs en hoe de school invulling gaat geven aan de wettelijke opdracht om leerlingen kennis en respect bij te brengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De school moet daaraan voldoen, anders mag de school niet gesticht worden.”

Misschien ook een goed idee om het Vlaams onderwijs te verbeteren.

Open VLD wil sociale woning in tijd beperken

Open VLD wil dat mensen die arbeidsgeschikt zijn, na negen jaar hun sociale woning moeten verlaten. Oppositiepartijen Groen en Vooruit en ook CD&V, coalitiepartner van de liberalen in de Vlaamse regering, reageren kritisch op het voorstel.

‘In de praktijk is een sociale woning vaak voor het leven’, zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers in De Morgen. ‘In ons voorstel heb je als arbeidsgeschikte huurder na negen jaar sowieso geen sociale woning meer. Maar gedurende die periode ga je wel intensief begeleid worden naar werk, meer inkomen en zelfredzaamheid. Als je na negen jaar nog steeds een sociale woning nodig hebt, is dat een nederlaag voor de maatschappij. Armoede is geen fataliteit.’

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wordt er nu al negen jaar gecontroleerd of de huurder nog aan alle voorwaarden voldoet.

Het Vlaams Huurdersplatform noemt het voorstel een ‘schijnoplossing’ omdat je riskeert dat mensen die te weinig verdienen om op de private markt een plek te vinden dan opnieuw in de problemen geduwd worden.

Kritiek

Ook de Vlaamse oppositiepartijen Groen en Vooruit reageren kritisch op het voorstel. ‘Vandaag worden sociale huurders na negen jaar al gecontroleerd op de hoogte van hun inkomen. Als dat inkomen nog steeds heel laag is, dan wordt hun contract verlengd. En dat is maar normaal’, zegt An Moerenhout (Groen).

‘De huurprijs op de private markt is drie maal zo hoog als op de sociale markt. Net vandaag werd bekend dat de private huurprijs in Vlaanderen alweer gestegen is, met gemiddeld 38 euro. De middelde huurprijs bedraagt vandaag 846 euro. Als minister Somers alle mensen met een laag inkomen na 9 jaar op de private huurmarkt verplicht wil laten huren, dan stort hij een groot deel van deze mensen in armoede. Dat is onaanvaardbaar.’

Vooruit: ‘Nutteloze profilering’

Vorige week nog maar reageerde de oppositie al scherp op het voorstel van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om honderden miljoenen euro’s aan leningen die bedoeld zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappijen maar nog niet opgenomen werden, ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars of particulieren.

‘We hebben nu al bijna iedere luchtballon gehoord bij de Vlaamse regering’, zegt Maxim Veys (Vooruit). ‘170.000 mensen wachten op een betaalbare woning. Het is overduidelijk wat de enige oplossing is: meer en sneller sociale woningen bouwen en renoveren. De Vlaamse regering slaagt daar maar niet in. In Nederland zijn 29 procent van de woningen sociaal. In Frankrijk 18 procent. In Vlaanderen slechts 6 procent. Bouwen moet een prioriteit zijn, al de rest is nutteloze profilering.’

Ook coalitiepartner CD&V is not amused

Bij monde van Vlaams parlementslid Vera Jans reageerde CD&V, die samen met N-VA en Open VLD in de Vlaamse regering zit, vorige week al afwijzend op het voorstel van Diependaele. Ook het voorstel van Somers vindt ze maandag geen goed idee.

‘De oplossing voor de lange wachtlijsten bij sociale woningen is om het geld dat hiervoor voorzien is, ook daadwerkelijk te gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat er meer en sneller wordt gebouwd en dat we uit de huidige impasse geraken’, zegt ze.

‘Wie de woningen bouwt maakt niet uit, zolang de woningen terechtkomen bij de mensen die dit het meest nodig hebben. De toon die achter de recente voorstellen schuilt, als zou sociaal wonen een win-for-life zijn, polariseert en dat vind ik bijzonder kwalijk.    Bron:  Knack

N-Va wil volledige afschaffing van de Senaat

Afschaffing van de Senaat: geen woorden maar daden!

Op 8 januari pleitte Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld) in Het Nieuwsblad voor de afschaffing van de Senaat. N-VA-fractievoorzitter in de Senaat Karl Vanlouwe steunt die oproep maar hekelt het gebrek aan daden: “Ik kan alleen maar hopen dat het Open Vld deze keer menens is, en dat het meer zijn dan holle woorden.”

De N-VA is al jarenlang consequent pleitbezorger voor de afschaffing van de Senaat. Sinds de laatste staatshervorming is die instelling compleet overbodig geworden en dus een financiële verliespost voor de burger. Het is dan ook niet verwonderlijk dat N-VA-fractieleider in de Senaat Karl Vanlouwe de verklaringen van Senaatsvoorzitter D’Hose toejuicht.

Gebrek aan consequentie bij Open VLD

Wel stelt hij zich vragen bij het gebrek aan consequentie en daden bij Open VLD: “Ik hoor voorzitter D’Hose graag pleiten voor de afschaffing van de Senaat. Maar ik stel enkel vast dat haar partij geen concrete stappen onderneemt om die afschaffing te realiseren. Ik kan alleen maar hopen dat het Open VLD deze keer menens is, en dat het meer zijn dan holle woorden.”

Tijdens de vorige legislatuur stemde Open VLD overigens tegen het N-VA-voorstel om de grondwetsartikelen met betrekking tot de Senaat voor herziening vatbaar te laten verklaren tijdens de vorige legislatuur. Zo werd de afschaffing van de Senaat voor minstens vier jaar onmogelijk.

Activistische Senaat

Bovendien stelt Vanlouwe zich vragen bij de houding van Open VLD in de Senaat, die vaak bijzonder activistisch is: “Met de N-VA klagen we steeds aan dat de Senaat zich bezighoudt met allerhande zaken die niet tot haar uiterst beperkte bevoegdheden behoren. We halen daarmee echter vaak bakzeil, ook bij Open VLD. Het komt geregeld voor dat Open VLD-senatoren voorstellen tot resolutie of themadebatten indienen die totaal niet tot de bevoegdheid van de Senaat behoren.”

Bron: N-Va

Zorgsector in financiële nood door inflatie

De zorgsector belandt na de corona­schok opnieuw in financiële problemen door de ongezien snel stijgende inflatie. Volgens ramingen van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro slaan de stijgende prijzen een gat van minstens 250 miljoen euro in de rekeningen van de Belgische ziekenhuizen. Voor de Vlaamse woonzorgcentra gaat het om een klap van minstens 100 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door de zorgkoepel in een persbericht.

De inflatieschok komt hard aan omdat de inkomsten het groeitempo van de uitgaven niet kunnen volgen. De loonkosten stijgen mogelijk met 8 procent, terwijl de inkomsten uit overheidsbudgetten en afdrachten van artsen­honoraria veel trager groeien.

En ook de zorgsector ontsnapt niet aan de sterk gestegen energieprijzen. Zorgnet-Icuro raamt de meeruitgaven voor energie voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in België voor 2022 op ruim 220 miljoen euro. Voor de woonzorgcentra schat Zorgnet-Icuro dat de energiekost in de dagprijs zal verdubbelen, met name van 3 euro per dag per bewoner naar 6 euro per dag per bewoner.

De klap duwt de zorgsector weer in het rood. Vorig jaar realiseerden de algemene ziekenhuizen zelfs na de ongeziene corona­steun samen een bedrijfswinst van 111 miljoen euro. Het toont dat er nauwelijks buffers zijn.

Zorgnet-Icuro waarschuwt voor ‘dubbel effect’

Zorgnet-Icuro vreest dat zonder extra overheidssteun ziekenhuizen mensen zullen moeten ontslaan, net op een moment dat de bedden nog vol coronapatiënten liggen. ‘Dit ‘dubbele’ effect, enerzijds de onvoldoende of te trage indexeringsmechanismen en anderzijds de gestegen energieprijzen, stelt de zorgsector voor zware uitdagingen’, klinkt het.

‘In tijden van dergelijke inflatiecijfers moeten alle indexmechanismen sneller de gestegen loonkosten van het personeel volgen. We vragen zowel de federale als de Vlaamse overheid om hier structureel in te grijpen. Wat betreft de energiekosten moeten de overheden een gemeenschappelijk plan uitwerken. De meerinkomsten voor de overheid uit heffingen en accijnzen moeten kunnen terugvloeien naar de sector.’

Inflatie  blijft stijgen

Inflatie blijft stijgen

Het Planbureau kwam onlangs weer met nieuwe cijfers: zij voorspellen dat de inflatie richting 8 procent zal gaan. Dat zijn cijfers die niet gezien zijn sinds begin jaren ’80. Daarbij een heel klein beetje goed nieuws: het laatste akkoord over de energie is daarbij nog niet meegerekend. Dat zou een beetje effect kunnen hebben, doordat de btw op elektriciteit daalt.

De spilindex zou zo niet in maart alweer overschreden worden, maar mogelijks een maand later. Maar hoe dan ook blijft het aan een waanzinnig tempo gaan: in augustus 2021 en december 2021 ging men er over, en ook in februari 2022 zal diezelfde spilindex al overschreden worden.

De kost is niet min: de pensioenen en sociale uitkeringen worden de maand nadien verhoogd, de weddes van alle ambtenaren twee maand later. De vaste contracten in de privésector verhogen iets later. Voor zelfstandigen is er geen mechanisme van automatische verhoging maar in dergelijk klimaat van inflatie moeten zij vroeg of laat ook hun prijzen optrekken.

Zo dreigt België in een gevaarlijke spiraal terecht te komen. En erger: de buurlanden kampen niet met een soortgelijke ontsporing. Terwijl België in januari aan een cijfer van 7,9 procent zat, bleef in Frankrijk de zaak met 2,9 procent nog min of meer onder controle. De link met energieprijzen, de drijvende kracht achter de inflatie, is duidelijk.

Want de prijzen van energie zijn meer gereguleerd met maximumtarieven voor elektriciteit bij de zuiderburen. De Franse staat houdt in eigen land dus de energiereuzen EDF en Engie in toom, terwijl in België geen plafond staat op de mogelijke superwinsten die Engie hier kan komen verdienen. Die kosten bovendien de belastingbetaler, onrechtstreeks via de inflatie en de index, handenvol geld.

De vraag is of met de huidige stijgingen van de lonen, het mechanisme van de automatische index overeind kan blijven, of misschien tijdelijk moet gecorrigeerd worden. De werkgevers klagen nu al steen en been over de meerkost van de lonen, die in de miljarden euro’s loopt. Dat ondergraaft de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven in de Europese markt.

Maar daaraan raken is de doos van Pandora openen: de vakbonden zijn nog altijd woest over de wet van ’96, die de loonstijgingen los van de index stevig in een dwangbuis steekt. Doordat de index vooruit galoppeert, dreigen de loononderhandelingen straks met nog veel minder ruimte te moeten verlopen, of zelfs helemaal niet te moeten doorgaan, als er 0 procent is om over te onderhandelen. Aan de index raken, is onvermijdelijk die discussie dus ook aangaan: het een hangt vast aan het ander.

De politieke ruimte binnen Vivaldi lijkt daarvoor onbestaande. Deze week herhaalde FGTB-topman Thierry Bodson in La Libre zijn problemen met die wet van ’96 nog maar eens. Zijn vakbond plant een grote begroting in het voorjaar, “over de koopkracht”. En tegelijk hield Bodson ook een stevig pleidooi voor een “coalitie van PS, Ecolo en PTB in 2024”, kwestie van duidelijk te maken van waar de wind waait.  Bron:  BusinessAM