“We hopen dat andere scholen mee op de kar springen”

Vier prominente leerkrachten wiskunde hebben een eigen leerplan voorgesteld voor de tweede en derde graad. Dat schrijft de krant De Standaard. Ze willen meer ambitie voor de sterke wiskunderichtingen en meer aandacht voor basisvaardigheden. Ze hopen dat scholen hier zelf mee aan de slag zullen gaan.

“Wij vinden dat het tijd is dat leerkrachten hun stem laten horen.” Vier wiskundeleerkrachten hebben naar aanleiding van de nieuwe eindtermen zelf een wiskundeleerplan geschreven. Het richt zich specifiek op de tweede graad voor richtingen met 5 uur wiskunde en de derde graad voor richtingen met 6 tot 8 uur wiskunde. Het moet een alternatief zijn voor de leerplannen van het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs.

Met hun eigen versie willen de leerkrachten aanklagen dat er voor de tweede graad geen leerplannen en eindtermen voorzien zijn. “We missen ambitie voor leerlingen die wat meer wiskunde willen en kunnen”, zegt Els Vanlommel, een van de vier leerkrachten. Als jurylid van de Vlaamse Wiskundeolympiade en bestuurslid van Platform Wiskunde Vlaanderen is ze geen onbekende. 

“De onderwijsverstrekkers voorzien enkel niet afdwingbare keuzedoelen. Bovendien bouwen ze het aantal lesuren wiskunde voor deze groep af”, zegt Vanlommel in “De ochtend.”

Dat heeft gevolgen voor het niveau in de derde graad. “We kunnen het niveau in de derde graad niet verhogen, als in de tweede graad een gat wordt geslagen”, zegt Vanlommel nog. Dat komt bovenop een tekort aan richtingen met 8 uur wiskunde. “Het resultaat is dat universiteiten zich niet meer op het niveau van die richtingen kunnen richten.”

Meer basiskennis

Ook inhoudelijk zijn de leerkrachten het niet eens met het leerplan dat nu op tafel ligt. “Wij willen meer aandacht voor basisrekenvaardigheden en een brede kennisopbouw”, zegt Vanlommel. “Onvoldoende beheersing van de nodige routines hindert de leerlingen bij het creatief oplossen van problemen.” 

Al die elementen klagen de leraren naar eigen zeggen al langer aan. Vanlommel zat zelf in de commissie voor de eindtermen van de derde graad wiskunde, maar werd er naar eigen zeggen niet gehoord. “Van bij de eerste vergadering heb ik gezegd dat dit fout zal gaan en dat dit tot minder ambitie zal leiden.”

Volgens haar zijn het de scholenkoepels die geen gehoor geven aan de voorstellen van de leerkrachten. “Ze willen autonomie geven aan de scholen en ze willen dat het schoolbestuur zelf beslist over extra’s bovenop het basispakket. De koepels willen geen extra leerplan schrijven, dus hebben we dat zelf gedaan.”

Hun leerplan moet nog goedgekeurd worden door de Onderwijsinspectie, maar de leerkrachten willen vooral dat de politiek meer urgentie voelt. “We willen een signaal geven dat de huidige plannen een fout zijn”, zegt Vanlommel. “We hopen dat er nog verandering in kan komen. Daarnaast is het ook een warme oproep naar de schoolbesturen toe om mee op de kar te springen.”

Bron: VRT NWS