2.100 Arco-coöperanten krijgen hun geld niet terug: rechtbank heeft dossier onontvankelijk verklaard

De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft de vordering van ruim 2.100 Arco-coöperanten die hun geld terug-vroegen, afgewezen. Het is de eerste keer dat er een vonnis wordt geveld in een Arco-zaak. Volgens de rechtbank is de vordering onontvankelijk onder meer omdat de coöperanten geen individuele dossiers indienden.

10 jaar nadat Arco samen met de bank Dexia ten onder is gegaan, is er een eerste vonnis geveld in een zaak die was aangespannen door mensen die destijds hun geld verloren.

Net voor de zomer, in juni, vonden eindelijk de eerste pleidooien plaats in een eerste Arco-zaak. Het gaat om 2.100 mensen die belegden in coöperatieve aandelen van Arco-vennootschappen, maar hun geld kwijtspeelden in de financiële crisis. Ze vroegen allemaal een schadevergoeding.

Wat de uitspraak ook zou zijn, ze zou enkel van toepassing zijn op de 2.100 coöperanten die deze zaak aanspanden, niet voor de 800.000 andere Arco-coöperanten (van wie er ook nog anderen zaken aanspanden, die nog moeten voorkomen).

De rechtbank is er nu met een vonnis, waarin vooral een technisch aspect naar voren lijkt te komen. “De Arco-coöperanten leggen een gezamenlijk dossier met bewijsstukken neer zonder aan te duiden welke coöperant door welk stuk zou zijn misleid”, aldus het persbericht van de rechtbank waarin het vonnis wordt toegelicht.

“Alsof alle eisers door alle stukken van alle Arco-vennootschappen, én Belfius, én de Belgische Staat, én mevrouw Francine Swiggers – één van de bestuurders van de Arco-vennootschappen – bedrogen zouden zijn.” De rechtbank wijst er dus op dat het niet om een groepsvordering ging. Elke coöperant moest dus individueel bewijs leveren maar dat is volgens de rechtbank niet gebeurd. Door de coöperanten ingevulde vragenlijsten aanvaardde de rechtbank niet als bewijs.

Voor Francine Swiggers lijkt de uitspraak een overwinning.
Arco-topvrouw Swiggers eist zelf schadevergoeding van coöperanten.

De coöperanten beschuldigden haar van jaarrekening-fraude. Maar Swiggers reageerde met een tegenvordering en kreeg gelijk: de rechtbank veroordeelde de eisers tot een betaling van schadevergoeding van 1 euro aan haar. Erik Bomans, die als advocaat en CEO van Deminor heel wat Arco-coöperanten bijstaat, heeft nog niet gereageerd op wat de eventuele verdere mogelijkheden zouden zijn. Sowieso kan er beroep worden aangetekend tegen het vonnis.