Signaleren – melden – aanpakken; 

Referentie: 9789046906576

Dit standaardwerk geeft een toegankelijk overzicht van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Volledig geactualiseerde 4de druk. Voor studenten en professionals in sociale beroepen.

Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is de meest voorkomende vorm van geweld. Partnergeweldkindermishandelingmishandeling van ouderen en de aanpak ervan staan volop in de belangstelling. De impact van huiselijk geweld is enorm groot. Het raakt niet alleen nú enorme aantallen volwassenen en kinderen, het werkt ook door in volgende generaties. Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Basisboek huiselijk geweld beschrijft de aard en omvang van huiselijk geweld in zijn verschillende facetten. Het bespreekt de aanpak van huiselijk geweld en de verschillende samenwerkingsvormen voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Tevens is er aandacht voor de vaardigheden die een (aankomende) professional nodig heeft wanneer hij betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling, zoals het het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, het taxeren van risico’s en het melden, zelf hulp bieden of verwijzen. Hierbij worden de stappen gevolgd  die worden beschreven in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Basisboek huiselijk geweld is volledig geactualiseerd. Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is toegevoegd. Ook de invoering van nieuwe privacyregels (de AVG) is verwerkt. Daarnaast zijn actuele onderzoeken toegevoegd en is het overzicht van de meest gebruikte methodieken geactualiseerd.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.

Vier jaar geleden lanceerde de Vlaamse overheid   ‘Eén gezin, één plan’.

In zestien projecten gingen hulpverleners uit verschillende sectoren samen aan de slag met alle hulpvragen van een gezin. 

Sociaal.Net legde haar oor te luisteren: “Eindelijk heeft het gezin de touwtjes in handen.”