Op 1 januari 2021 ging het belastbare voordeel voor bedrijfswagens de hoogte in door een aanpassing van de referentie-uitstoot in de berekeningsformule. Dat kost u maandelijks al snel 10 euro netto.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die auto ook voor zuivere privéverplaatsingen of voor het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat zogeheten ‘voordeel van alle aard’ belast tot 50 procent. Sinds 1 januari 2021 steeg dat belastbare voordeel door een aanpassing in de berekening. Het voordeel van alle aard wordt forfaitair bepaald op basis van de formule [cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7] x CO2-coëfficiënt.

Wat betekenen die parameters?
De cataloguswaarde is de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van de opties en de werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen en verminderingen. Die definitie geldt voor alle wagens, dus voor zowel nieuwe, tweedehands- als leasingwagens.

De degressiviteitscoëfficiënt brengt de ouderdom van de auto in rekening. Het percentage verschilt naargelang de periode die verstreken is sinds de datum van eerste inschrijving van het voertuig, ongeacht of dat in België dan wel in het buitenland gebeurde. Voor elk verlopen jaar daalt daardoor de cataloguswaarde met 6 procent, tot minimaal 70 procent van de initiële waarde. Die grens wordt bereikt vanaf het zesde jaar.

De CO2-coëfficiënt is de derde parameter in de berekeningsformule. Hij wordt vastgesteld door de CO2-uitstoot van uw bedrijfswagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens.

Het belastbaar voordeel van alle aard kan op jaarbasis nooit minder bedragen dan een (jaarlijks geïndexeerde) ondergrens. Voor het inkomstenjaar 2020 bedroeg die 1360 euro. Op 1 januari 2021 is dat bedrag opgetrokken naar 1370 euro.

Wat betekent dat in de praktijk?
De CO2-referentieaanpassing van 91 naar 84 gram per kilometer voor dieselwagens komt overeen met een daling van 7,7 procent. De bijstelling van 111 naar 102 gram per kilometer voor andere brandstoffen is goed voor een afname met 8,1 procent. Die aanpassingen zijn het gevolg van het feit dat autoconstructeurs het afgelopen jaar nieuwe modellen op de markt hebben gebracht, die dankzij technische innovaties veel minder CO2 uitstoten dan hun voorgangers. Dat resulteert dus in een hoger belastbaar voordeel voor bestaande bedrijfswagens.

Hoeveel het voordeel van alle aard precies stijgt in 2021, hangt dus af van de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de leeftijd van uw auto.

Dat kan leiden tot een hoger belastbaar “voordeel” van alle aard. Je moet het maar kunnen uitleggen!
Naargelang de berekening komt dat neer op een nettoverlies van ongeveer 212 euro per jaar of gemiddeld zo’n 17,5 euro per maand.

Bron: Trends