Voor de toepassing van de regels van de beoordeling, functiebeschrijving en evaluatie in het

secundair onderwijs kunnen verplichtingen van de instellingen desgevallend opgenomen

worden op het niveau van de pedagogische entiteit. Voor het GO! is daar overigens enige

behoedzaamheid geboden, gezien de in het bijzonder decreet aan de directeur toegewezen

bevoegdheden. (Enkel) met betrekking tot de toepassing van die regels wordt onder

‘pedagogische entiteit’ voortaan verstaan: de instellingen voor secundair onderwijs van

dezelfde scholengroep op hetzelfde kadastraal perceel, op aansluitende percelen of gescheiden

door maximaal twee percelen en, eventueel, een weg15. Vestigingsplaatsen van andere scholen

op die percelen horen daar niet bij.

De nieuwe regels met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie gaan in op 1 september

2021. Voor vast benoemde personeelsleden en personeelsleden met een tijdelijke aanstelling

van doorlopende duur die vóór het ingaan van de nieuwe regels een evaluatie ‘onvoldoende’

zouden hebben gekregen, gebeurt de ‘vervolgevaluatie’ nog geheel binnen de contouren van

de ‘oude’ regels (m.n. ten vroegste na 12 maanden effectieve prestaties). Ook de

beroepsprocedures die lopen bij het ingaan van de nieuwe maatregelen, worden afgehandeld

binnen de contouren van de ‘oude’ regels.

Alle verdere info via: GO! Pro – Nieuwe aflevering van Op Stapel (g-o.be)