Op 24 oktober vierden we het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Precies 75 jaar geleden trad het Handvest van de Verenigde Naties in werking, het resultaat van de Conferentie van Verenigde Naties in San Francisco in 1945. De conferentie bracht op het einde van...