Werklozen die na drie jaar niet willen ingaan op een jobaanbod, moeten hun werkloosheidsuitkering verliezen. Dat heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zondag verklaard in ‘De zevende dag’ op Eén. Hij pleit ook voor verplichte taallessen voor werkzoekenden die het Nederlands onvoldoende onder de knie hebben, en wil ook daar een sanctie als stok achter de deur voor wie niet op dat aanbod wil ingaan.

Mahdi pleitte er onlangs nog voor dat de federale regering alsnog een reeks hervormingen doorvoert. Een daarvan slaat op het arbeidsmarktbeleid. Donderdag komt CD&V naar buiten met een groot plan. In ‘De zevende dag’ lichtte de christendemocratische voorzitter al twee concrete voorstellen toe.

“Ultiem voorstel”

Een eerste slaat op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Mahdi wil die versterken. Voor wie net in de werkloosheid verzeild raakt, ziet Mahdi er geen graten in dat die uitkering tijdelijk wat hoger ligt, maar nadien moet die sterker omlaag gaan, om na drie jaar uit te doven. Daarbij speelt de vaststelling dat bij wie drie jaar werkloos blijft, een kleine kans bestaat dat hij of zij nadien alsnog aan de slag gaat.

Concreet wil Mahdi dat zes maanden voor het verstrijken van die drie jaar, een gesprek plaatsvindt met de werkloze. Indien die niet op een “ultiem voorstel” ingaat, heeft hij geen recht meer op een werkloosheidsuitkering. Wel pleit de CD&V’er ervoor dat de betrokkene nadien wordt opgevolgd op lokaal niveau en dat de regio’s de tools krijgen om daarmee aan de slag te gaan.

Taalkennis

Een tweede voorstel heeft betrekking op de taalkennis van werkzoekenden. Een op vier werkzoekenden heeft vandaag onvoldoende kennis van het Nederlands om in te kunnen gaan op een jobaanbod, voerde Mahdi aan. Hij wil daarom VDAB vanaf de eerste dag de mogelijkheid geven verplichte taallessen op te leggen. Indien een werkzoekende niet op dat aanbod wenst in te gaan en werkloos blijft, moet voor Mahdi een sanctie kunnen volgen. In dat geval kan hij geen beroep doen op werkloosheidsuitkering. “We zijn op een moment gekomen dat enkel een wortel voorhouden om mensen aan de slag te doen gaan, niet langer volstaat om langdurig werklozen en werkweigeraars aan de slag te krijgen”, aldus Mahdi. “We mogen geen angst hebben om ook de stok te hanteren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om onze welvaart te beschermen.”  Bron: Nieuwsblad