Corona of niet, sommige technische beroepen blijven even nijpend als een jaar geleden. We zetten vijf technische jobs op een rijtje die op de jobmarkt erg gegeerd zijn.

Corona verandert alles, maar voor sommige jobs lijkt die invloed eerder beperkt. “Voor heel wat van die beroepen blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanwezig”, erkent Joke Van Bommel, woordvoerder VDAB. “Vaak heeft dat te maken met een competentiekloof tussen vraag en aanbod die niet plots weg is door de coronacrisis.”

In de lijst van knelpuntberoepen, die overigens eerstdaags een actuele versie krijgt, staan tientallen technische jobs. Dit zijn vijf heel nijpende technische beroepen, met focus op de industrie.

1. Technicus elektromechanica

De categorie van technicus elektromechanica is een gegeerde categorie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hier vinden we ook zowat het knelpunt aller knelpuntberoepen: de technicus industriële installaties. Hij of zij onderhoudt, herstelt en installeert industrieel of technologisch materieel. Denk aan compressoren, motoren, pompen of transformatoren. Al wordt van deze technicus vaak ook de planning en coördinatie van onderhouds- of installatiewerkzaamheden verwacht. “Werk gegarandeerd”, klinkt het in een VDAB-brochure over dit beroep.

Onderkant formulier

Binnen de beroepsgroep van de technicus elektromechanica vinden we ook andere hardnekkige knelpuntberoepen. Denk aan de onderhoudstechnicus voor liften. Of aan de technicus communicatienetwerken. Beroepen waar allemaal ook de nodige scholing voor vereist is. En ervaring, dat vaak ook.

2. Onderhoudsmecanicien

Een onderhoudsmecanicien staat in voor de goede werking van het mechanisch gedeelte van werktuigen, installaties en (al dan niet geautomatiseerd) productiemateriaal. Hij voert mechanisch onderhoud, revisie of renovatie uit. Eind vorige maand stonden er, volgens de VDAB, voor dit profiel in Vlaanderen nog een kleine 400 jobs open.

Deze mecanicien is een knelpuntberoep omdat te weinig jongeren ervoor kiezen, en eigenlijk ook voor techniek in het algemeen. Daarnaast worden de eisen inzake technische kennis ervoor alsmaar hoger.

3. Onderhoudselektricien

De onderhoudselektricien heeft als beroepsgroep evenzeer af te rekenen met te weinig geschoolde profielen. De voorbije jaren nam de technologie een vlucht, waardoor bijscholing noodzakelijk is. Bovendien werd het onderhoud veeleisender met de nodige attesten en veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen.

4. Elektrotechniek

Ook de categorie van monteurs en installateurs in elektrotechniek is erg hot op de arbeidsmarkt. Vooral dan de job van industrieel elektrotechnisch installateur. Die installeert elektrische installaties in industriële gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels. Het vergt specifieke vakkennis inzake elektriciteit en elektromechanica. Deze installateurs moeten namelijk ook plannen kunnen lezen en veiligheidsregels respecteren.

5. Tekenaar-ontwerper

De tekenaar-ontwerper heeft een iets ander profiel. Hij of zij ontwerpt onderdelen en installaties op basis van technische documenten. Ook zij zijn intussen een vaste waarde in de top tien van knelpuntberoepen van de VDAB. En dit geldt zowel voor de tekenaar-ontwerper mechanica als de tekenaar-ontwerper elektriciteit & elektronica. Dit knelpuntberoep heeft ook af te rekenen met uitdagingen inzake de startopleiding, want er bestaan weinig specifieke opleidingen voor tekenaars.