Onder de Belgen die zich in recente internationale opiniepeilingen uitlaten over hun religieuze overtuiging of het ontbreken daarvan, beschouwen aanzienlijke percentages van de respondenten zichzelf als atheïst. Tot hiertoe bestond er nochtans geen algemene studie in België over de rol van het atheïsme in de intellectuele, politieke en culturele geschiedenis van het land. Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen Liberas vzw en de Association Belge des Athées. Met de steun van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en koepelorganisaties van de vrijzinnige beweging bundelden beide organisaties hun krachten om het atheïsme in heel België tijdens de negentiende en twintigste eeuw op een toegankelijke en wetenschappelijke wijze te belichten.

Dit volume behandelt de ontkenning van het bestaan van God niet enkel vanuit een filosofisch oogpunt. Er wordt gekeken naar debatten tussen wetenschappers binnen en buiten de muren van de universiteit, en naar het atheïsme in vrijzinnige en politieke kringen. Ook atheïsme in de kunsten en de letteren krijgt de nodige aandacht. Het atheïsme wordt in deze milieus bestudeerd als een sociaal fenomeen dat veel weerstand opriep. Heel wat vooraanstaande wetenschappers, denkers, schrijvers en kunstenaars, van Félicien Rops tot Leo Apostel, spelen een rol in deze geschiedenis en komen aan bod in het werk. De auteurs van de bijdragen zijn specialisten verbonden aan universiteiten en erfgoedinstellingen. Bron: Standaardboekhandel