Consumptieprijsindex van september 2021
• De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,61% in september tegenover 1,65% in augustus.
• In september werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor alcoholische dranken, motorbrandstoffen, huisbrandolie, private huur en onderhoud en reparaties van voertuigen. Hotelkamers, brood en granen, suikerwaren, binnenlandse pakketreizen, alcoholvrije dranken, zuivelproducten en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De inflatie bedraagt nu 2,86% tegenover 2,73% in augustus en 2,27% in juli. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,29%, tegenover 2,30% in augustus en 1,83% in juli. De inflatie zonder energieproducten daalt in september tot 1,35%, tegenover 1,40% in augustus en 1,13% in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,61% in september, tegenover 1,65% in augustus en 1,43% in juli.
De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand -0,56%, tegenover -0,27% vorige maand. De inflatie van de diensten is gedaald van 2,19% naar 2,02%. De inflatie van de huur bedroeg 2,29% in augustus en stijgt naar 2,47% in september.
De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 19,37% tegenover 17,15% vorige maand en 14,66% in juli. Elektriciteit is nu 17,3% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 48,9% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 4.7% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 18,5% meer dan een jaar geleden.
Voor een volledig overzicht, zie Bron: Consumptieprijsindex | Statbel (fgov.be)