De Lijn registreerde vorig jaar 90 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op haar voertuigen of aan de haltes. Dat zijn er precies evenveel als in 2019 en 17 minder dan in 2020, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v).

Een meerderheid, 42 van 90 meldingen, kwam toe via de politie. De overige meldingen die De Lijn registreerde, gebeurden onder meer door het verslag van de chauffeur, de dispatching, de controle of de begeleider of rechtstreeks van een meldingsfiche van een reiziger. Drie vierde van de meldingen werden opgetekend in zone Oost, ofwel de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In het merendeel van de gevallen gebeurde het voorval op een voertuig van De Lijn en in mindere mate aan een halte.

Makkelijker melden

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wijst er op dat het aantal gemelde incidenten bij De Lijn waarschijnlijk lager ligt dan het werkelijke aantal. Ze doet daarom een oproep om in te zetten op meldingsbereidheid. «Het zou bijvoorbeeld een goede zaak zijn, moest dit kunnen via de app van De Lijn, in plaats van dat mensen tot thuis moeten wachten en pas dan ergens een formulier kunnen invullen», zegt ze.

Actieplan

Vlaams minister Peeters kondigde al een hoffelijkheidscampagne aan voor het najaar van 2022. Die zou zich ook richten op omstaanders en op het aanspreekgedrag. Daarnaast wordt interfederaal werk gemaakt van een actieplan om seksuele intimidatie en agressie op het openbaar vervoer aan te pakken.

«Het fenomeen doet zich immers niet alleen voor bij De Lijn, maar ook bij de andere vervoersdiensten. Wij hebben al een afspraak met die andere diensten van openbaar vervoer om samen een actie op te zetten tegen agressie op reizigers», aldus nog minister Peeters. 

Bron: Metro