WELKE POSITIE HEBBEN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT IN BELGIË?

Het verslag 2020 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is verschenen, met als thema “Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België?”

De globalisering en de technische vooruitgang, in het bijzonder de digitalisering, zorgt voor een transformatie van de arbeidsmarkt. Bepaalde jobs zullen verdwijnen, anderen zullen veranderen en nieuwe jobs zullen ontstaan. Het wordt een uitdaging om gepast in te spelen op die ontwikkelingen in het bijzonder voor laaggeschoolden die veelal als eersten die gevolgen zullen ervaren, en vaak niet over de nodige bagage beschikken om zich daaraan snel aan te passen. De laaggeschoolden behoren ook tot de groepen die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Gezien dit maatschappelijk probleem, vond de Raad het noodzakelijk om de balans op te maken van de integratie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Het huidige verslag tracht een antwoord te bieden op de volgende vragen: Zijn er verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden of minder aangepaste werkplekken? Zijn de financiële stimuli voldoende? Zijn de loonkosten te hoog?  Alle info via:

Het arbeidsinkomen en de loonkost van laaggeschoolden (belgie.be)