De 1% bezit 45,8% van alle rijkdom op aarde
Voor zover rijkdom een indicator is van ongelijkheid is dit een interessante grafiek van de Zwitserse bank Credit Suisse (cijfers 2021):
• 1,1% van de wereldbevolking bezit 45,8% van alle rijkdom op aarde. (Dat zijn mensen die 1 miljoen dollar of meer bezitten).
• 11,1% van de wereldbevolking bezit 39,1% van alle rijkdom op aarde. (Dat zijn mensen die tussen de 100.000 en 1 miljoen dollar bezitten).
• 32,8% van de wereldbevolking bezit 13,7% van alle rijkdom op aarde. (Dat zijn mensen die tussen de 10.000 en 100.000 dollar bezitten).
• 55% van de wereldbevolking bezit 1,3% van alle rijkdom op aarde. (Dat zijn mensen die minder dan 10.000 dollar bezitten).

Bron: zie grafiek