‘De tirannie van de schuld’, schrijft onze medewerker Wim Van Rooy in zijn recensie, ‘doordesemt vandaag heel ons bestaan via het cultuurmarxisme en zijn permanent geëmmer over ons taalgebruik, het debunken van onze zeden en gewoonten en zijn drammerig gekoketteer met het dekoloniseren van de openbare ruimte!’
In ‘Westerse schuld. Mythe of realiteit?’ (met een voorwoord van Ayaan Hirsi Ali) behandelen verschillende auteurs (red. Raisa Blommestijn, Paul Cliteur, Bart Collard, Perry Pierik) de vraag of het westen dan inderdaad zo schuldig is als de mantra’s van de wokista’s.

Is het Westen niet rijk geworden dankzij onderdrukking en slavernij? Draagt het Westen geen schuld waarvoor zij boete moet doen? Wat is de staat van ‘het Westen’, van de VS, Europa en Australië?
In deze bundel worden enkele facetten van deze hedendaagse vragen behandeld door auteurs die op hun manier ‘wakker’ denken te zijn, maar niet ‘woke’.

Waarden

De zes kardinale waarden die de basis vormen van het Westen en die men nooit tegelijk in andere beschavingen terugvindt zijn: de constitutionele staat, democratie, intellectuele vrijheid, kritisch gebruik van de rede, wetenschap en vrijemarkteconomie gebaseerd op privé-eigendom. Deze ideeën kwamen naar voren in vijf historische perioden: de Griekse uitvinding van de stad, de Romeinse vastlegging van het recht, de ethische revolutie van de bijbel en de uitvinding van de geschiedenis (eschatologie), de pauselijke revolutie die een verbinding construeerde tussen de christelijke erfenis en de antieken, en de grote revoluties en het idee van de democratische rechtsstaat.

Cliteur bespreekt een voor een deze periodes en levert interessante kritiek. We zijn echter moreel verlamd geraakt door de ‘default setting’ van zovele westerse intellectuelen, met hun perverse nadruk op racisme en kolonialisme, maatschappelijke facetten die men overal elders natuurlijk ook terugvindt…

Met o.a. bijdragen van historicus Piet Emmer, specialist inzake het slavernijverleden, Perry Pierik over de negatieve obsessie van de Europese elites met de natiestaat en met de catechismus van de diversiteit, ex-journalist van NRC Hans Moll over het narratief van de Nederlandse koloniale schuld, moraalfilosoof Floris van den Berg over enkele morele blinde vlekken in het woke-debat, juriste Raisa Blommestein die de cultuurzwakte aantoont die zich van het Westen meester heeft gemaakt, en milieuwetenschapper Willem Vermaat over het vals narratief dat de mantra van ‘westerse schuld’ en ‘westers schuldgevoel’ wel is, passend in het grotere verhaal van het anti-kapitalisme..

De recensie van Wim Van Rooy lees je hier