Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt dat het melkveebedrijf van de Abdij van Averbode mee op de rode lijst staat en dus in principe ten laatste in 2025 moet stoppen. Maar dat de abdij na een herberekening in 2015 enkel telefonisch, en dus niet per brief, op de hoogte is gebracht, noemt Demir “‘en rare manier van werken’.

De voorbije dagen is er commotie ontstaan over de boerderij van de Abdij van Averbode. Dat landbouwbedrijf, dat al eeuwenlang aan de abdij verbonden is, dreigt te moeten sluiten door het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. De boerderij kreeg begin april een brief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat het als rood bedrijf moet stoppen tegen 2025.

De abt van de abdij en de betrokken veehouder reageerden geschrokken. De abdij had namelijk in 2014 een oranje code gekregen met daarbij de boodschap dat het bedrijf kon uitbreiden als het een aantal ingrepen zou doen. De uitbreiding kwam er en volgens de abdij werd daarbij ingezet op beter dierencomfort en een verminderde uitstoot.

Tijdens een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kort ingegaan op het dossier Averbode. Volgens haar heeft de abdij inderdaad in 2014 een oranje score gekregen en kreeg het bedrijf aanvankelijk een vergunning voor een uitbreiding met daarbij bijna een verdrievoudiging van het aantal dieren. ‘Maar nadien is er een herberekening gebeurd en is er een herziening gekomen naar code rood. Op 22 september 2015 heeft de Vlaamse Landmaatschappij telefonisch contact opgenomen met het landbouwbedrijf om te melden dat het een rode score kreeg’, legt minister Demir uit.

De N-VA-minister geeft toe dat dat ‘een rare manier van werken is’. Volgens haar had de administratie toen ook beter een brief moeten sturen. ‘Maar dat is dus niet gebeurd. Dat is heel raar. Maar het is wat het is’. Demir bevestigt wel dat de regering beslist heeft om te werken met de lijst van rode bedrijven uit 2015 en dat het landbouwbedrijf van Averbode mee op die lijst stond.

Crevits

Inpikkend op de discussie liet minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag optekenen dat landbouwbedrijven die vinden dat ze onterecht de code rood hebben gekregen en dus door het stikstofakkoord moeten stoppen tegen 2025, hun dossier kunnen bespreken met de administratie. Dat liet woensdag in het Vlaams Parlement laten verstaan tijdens een gedachtewisseling. ‘Het is de bedoeling van elk dossier grondig te bekijken. We moeten de mensen correct behandelen’, aldus de CD&V-minister.

Het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering voor de krokusvakantie heeft afgesloten, bepaalt onder meer dat 40 landbouwbedrijven met een rode code – de zogenaamde ‘piekbelasters’ – hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. Op die lijst met rode bedrijven stonden aanvankelijk 58 bedrijven, maar daarvan zijn 18 in een uitkoopregeling gestapt. De voorbije dagen en weken is er heel wat discussie ontstaan over de resterende lijst met 40 rode bedrijven, waaronder dus van de Abdij van Averbode, die intussen een bezwaar heeft ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij.

VlCrevits (CD&V) toont begrip voor de vragen en bezorgdheden van de betrokken landbouwbedrijven. Meer zelfs, rode bedrijven die denken dat ze ten onrechte op de lijst staan ‘omdat ze inspanningen hebben gedaan om hun uitstoot te verminderen’ kunnen daarover volgens haar in gesprek gaan met de administratie. ‘Dan gaan we samen bekijken of er al dan niet moet bijgestuurd worden. Er is actie-reactie en er is bespreking mogelijk. We moeten elk dossier grondig bekijken’, zegt de CD&V-minister.

Bron: Knack