Vanaf juni gaan er nieuwe regels van start.

  • In het rood gaan wordt  goedkoper

Wie onder nul gaat met de zichtrekening of de uitgaven van de kredietkaart niet kan betalen op vervaldag, zal er vanaf juni goedkoper vanaf komen.

De maximale tarieven die de banken mogen aanrekenen bij klanten die in het rood gaan of de kredietkaartuitgaven niet kunnen betalen op vervaldag, dalen met 1 procentpunt. Voor bedragen tot 1.250 euro bedraagt de ‘strafrente’ (maximale jaarlijkse kostenpercentage) hoogstens nog 13,5 procent (en niet langer 14,5 procent) met kaart en 9,5 procent zonder kaart. Voor bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro wordt dat 11,5 en 8,5 procent. Bij nog hogere bedragen wordt dat 10,5 en opnieuw 8,5 procent.

De maximale jaarlijkse kostenpercentages voor de verkoop op afbetaling, de lening op afbetaling, kredietovereenkomsten en financieringshuur blijven ongewijzigd.

  • Spoormedewerkers hebben recht op fietsvergoeding

Iedere spoorwegmedewerker die met de fiets van en naar het werk gaat, komt vanaf 1 juni in aanmerking voor een fietsvergoeding van 0,24 euro per afgelegde kilometer. Dat geldt wel pas vanaf een afstand van minstens één kilometer en met een maximum van tien kilometer.

Spoorwegmedewerkers die een fietsvergoeding willen, moeten zich inschrijven via de app van ‘Bike to Work’.

  • Brussel laat 422 soorten reptielen toe als gezelschapsdier

Vanaf 1 juni mogen 422 soorten reptielen gehouden worden als gezelschapsdier in het Brussels Gewest. Het gaat om 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden. Er zijn ook voorschriften over hoe de dieren moeten worden verzorgd.

Brussel had nog geen regels over welke reptielen als huisdier gehouden mogen worden, terwijl veel van de dieren niet geschikt zijn voor het leven in gevangenschap. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt liet dan ook een lijst opstellen, waarop 422 soorten zijn opgenomen.

Voortaan moeten Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd.

  • Migrainemiddel Aimovig wordt terugbetaald

Aimovig, een duur middel tegen zware migraine, wordt vanaf 1 juni terugbetaald in ons land. Het is een preventief migrainemedicijn van de Zwitserse producent Novartis. Het middel is effectief tegen ernstige migraine en is door de patiënten relatief makkelijk zelf toe te dienen met een injectiepen, maar het is wel duur. Eén dosis, die normaal gezien moet volstaan voor een maand, kost iets meer dan 491 euro.

Met de terugbetaling bedraagt het remgeld voor een gewoon verzekerde patiënt nog 12,10 euro per dosis, voor preferentieel verzekerde patiënten gaat het om 8 euro.

  • Ruimere terugbetaling van brillenglazen

Voortaan kunnen meer patiënten genieten van een vergoeding voor brillenglazen. Tot nu toe werden brillenglazen, ongeacht de leeftijd, vergoed vanaf een dioptrie 8,25. Deze drempelwaarde wordt vanaf 1 juni verlaagd naar 7,75. Bovendien zal voor degenen onder de 18 en voor degenen ouder dan 65 de drempelwaarde dalen van een dioptrie 8 naar 7,5. Ongeveer 23.500 mensen zouden kunnen genieten van de nieuwe maatregel.

  • Europees Openbaar Ministerie gaat aan de slag

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM), het allereerste supranationale parket, zal op 1 juni operationeel zijn. Het Europees OM zal belast zijn met strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen van strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting, zoals fraude, corruptie of grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro.

Aan het EOM nemen 22 EU-lidstaten deel, waaronder ook België. Het is een volledig onafhankelijk orgaan – met hoofdzetel in Luxemburg – dat samenwerking nastreeft met OLAF, Europol, Eurojust en de autoriteiten van de lidstaten die niet deelnemen.

Europees hoofdaanklager Laura Codruta Kövesi staat aan het hoofd van het EOM. De Roemeense bekleedt een mandaat van 7 jaar, dat niet kan worden vernieuwd. Ze wordt bijgestaan door één Europees aanklager per deelnemend land. Voor België is dat Yves Van Den Berge.