Op 1 juli veranderen opnieuw heel wat zaken. Hierbij een overzicht.

• Kleine online aankopen van buiten EU worden duurder
Aankopen bij webwinkels die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, worden op 1 juli iets duurder. De btw-vrijstelling voor online aankopen tot 22 euro vervalt. Consumenten zullen wel moeten opletten, want er is een verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde webwinkels. Bij die laatsten zal de btw nog niet verrekend worden bij de aankoop. Het zal aan de koerierdienst zijn om de btw in rekening te brengen en vervolgens naar de fiscus door te storten. De koper zal dus aan de koerier moeten bijbetalen, en die dienst kan voor die dienstverlening kosten aanrekenen.

• Uitkeringen gaan omhoog op 1 juli
Op 1 juli gaan heel wat uitkeringen omhoog. Dat is een gevolg van het vastleggen van de welvaartsenveloppe. Dat is onder meer het geval voor de laagste pensioenen. Die gaan met 2 procent omhoog, bovenop de verhoging met 11 procent in vier stappen die eerder al door de regering werd beslist.
Ook voor de zieken en invaliden met gezinslast die regelmatig gewerkt hebben, stijgen de minima, met 2,5 procent. Voor de andere minima voor arbeidsongeschikten (ook voor arbeidsongevallen en beroepsziekten) is een stijging van 2 procent voorzien.
De grootste stijging is er voor de werklozen. De minimumuitkering voor tijdelijke werklozen stijgt met 3,5 procent, ongeacht de gezinstoestand. Bij de uitkeringen voor volledig werklozen – inclusief SWT en jongeren met een inschakelingsuitkering – hangt de stijging van de gezinssituatie af. De minimumuitkering van gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden gaat met 3,5 procent omhoog. Bij alleenstaanden komt er 2,4 procent bij. Bij de gewone samenwonenden is dat 2 procent.

• Erven van vrienden wordt goedkoper met “vriendenerfenis”
Vanaf 1 juli kunnen Vlamingen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meer goede vrienden of verre familieleden. Met de vriendenerfenis is het mogelijk om tot maximaal 15.000 euro na te laten tegen het meest gunstige tarief van 3 procent.

• Praktisch examen voor vaarbrevet
Wie een vaarbrevet wil halen, zal vanaf 1 juli naast een theoretisch examen ook een praktijktest moeten afleggen. Met de vaartest zullen zowel de praktische kunde als de vaardigheid getest worden. Voor de nieuwe praktijktest zijn duidelijke eindtermen, waaronder manoeuvres, opgesomd. Er zijn verschillende soorten tests. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen stuurbrevet en yachtman, en motorvaart en zeilen. Vaarbrevetten die voor 1 juli behaald werden, blijven wel geldig.

• Loon voor zorgpersoneel gaat omhoog
De overgrote meerderheid van het personeel in de verschillende zorginstellingen gaat vanaf 1 juli meer verdienen. Die loonstijging geldt zowel voor het personeel dat onder de bevoegdheid van het federale niveau valt, zoals de ziekenhuizen en de thuisverpleging, als voor dat personeel dat onder de bevoegdheid van Vlaanderen valt, zoals de woonzorgcentra. De verhoging geldt niet per se voor iedereen, maar enkel voor zij die in het IFIC-systeem instappen.

• Schoolabonnement MIVB kost nog slechts 12 euro
Op 1 juli daalt de prijs van een schoolabonnement bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB van 50 naar 12 euro. De tariefdaling is een manier om scholieren en studenten tussen 12 en 24 jaar aan te zetten nog vaker het openbaar vervoer te gebruiken.