•    De KBC-Plusrekening  30 procent duurder

De KBC-Plusrekening, waarvoor 80 procent van de KBC-klanten kiest, wordt 30 procent duurder en zal dan 3,25 euro per maand kosten. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.

Bij de aankondiging wees de bank-verzekeraar erop dat de vorige prijsverhoging al dateert van september 2019 (toen van 2 naar 2,5 euro per maand), en dat het tarief daarvoor vijf jaar onveranderd was gebleven. “Wij investeren voortdurend in digitalisering en beveiliging. We moeten ook steeds complexere en sneller wijzigende reglementering opvolgen”, klonk het.

KBC bouwt ook de mogelijkheid af om papieren rekeninguittreksels te krijgen. De meeste klanten gebruiken al de mogelijkheid om de afschriften gratis digitaal te krijgen, zegt de bank. KBC schakelt de afdrukfunctie voor uittreksels in de selfbankzones vanaf 1 april uit.

Voor klanten die niet digitaal actief zijn, blijven papieren uittreksels mogelijk via de post. Dat zal wel een stuk meer kosten: 2,5 euro per maand voor een maandelijkse verzending of 25 euro voor een dagelijkse verzending. Nu is dat nog respectievelijk 1,7 en 15 euro per maand voor zichtrekeningen en gratis voor spaarrekeningen. Voor sommige groepen, zoals 80-plussers, minderjarigen, handelsonbekwame personen en blinden- en slechtzienden, neemt KBC die kosten op zich.

•     Nieuwe blauwe pmd-zak in heel Vlaanderen

Vanaf 1 april zal in alle 300 Vlaamse gemeenten de nieuwe blauwe pmd-zak worden gebruikt. Brussel stapte begin dit jaar al over, Wallonië is na de zomer aan de beurt. In de nieuwe blauwe zak, of p+md-zak, die geleidelijk aan werd ingevoerd sinds medio 2019, mogen behalve plastic flessen, blikjes en drankkartons nu ook onder meer botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic folies en films.

Bij de volledige uitrol verwacht Fost Plus, de organisatie voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk afval in België, 8 kilogram extra pmd-afval per inwoner per jaar op te halen, zegt woordvoerder Valerie Bruyninckx. In 2019 werd per inwoner gemiddeld 15 kilogram pmd opgehaald. Het totale gewicht van het pmd-afval per jaar stijgt van ongeveer 160.000 ton per jaar naar 260.000.

Fost Plus maakt zich sterk zowel de Europese als de strengere Belgische doelstellingen voor de ophaling van plastic te zullen halen. Europa verwacht 50 procent recyclage tegen 2025, België 65 procent tegen 2023.

•     Premiesysteem voor thuisbatterijen wordt bijgestuurd

Door de invoering van de digitale meter vragen veel mensen met zonnepanelen zich af of het nog de moeite loont om te investeren in een thuisbatterij om zo overtollige stroom op te slaan. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bieden thuisbatterijen zeker voordelen. Zo kunnen mensen niet alleen overtollige productie tijdelijk opslaan (en zo hun rendement verhogen), maar helpen batterijen ook om investeringskosten aan het elektriciteitsnet te beperken.

De Vlaamse regering gaat het huidige premiesysteem voor thuisbatterijen wel bijsturen. Nu krijgen mensen nog 250 euro per kilowatuur (kWh) met een maximum van 3.200 euro. Vanaf april gaat het basisbedrag per kilowatuur naar 300 euro voor de eerste 6 kWh. Wie een grotere installatie heeft, krijgt bijkomend 250 kWh van 6 tot 9 kWh. Het plafond van de premie wordt wel verlaagd van 3.200 euro naar 2.550 euro. Voor een standaardbatterij van 8 kWh betekent dat concreet dat het premiebedrag stijgt van 2.000 euro naar 2.300 euro.

Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, daalt de premie wel elk jaar. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen. Omdat de prijs voor thuisbatterijen zo snel evolueert, wordt de hoogte van de premie ook minstens één keer per jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast. Demir wijst er ook op dat de premie voor een thuisbatterij hoog blijft en ook niet voor iedereen rendabel is, ook niet met de premie.

De N-VA-minister vraagt installateurs om mensen correct te informeren. “Ik ben beleidsmaker, geen verkoper”, klinkt het. “Ik wil mensen zeker nu waarschuwen voor te aantrekkelijke aanbiedingen. Momenteel varieert de gemiddelde terugverdientijd afhankelijk van de situatie tussen de tien à veertien jaar. Ik raad toekomstige investeerders aan zeer kritisch de offertes te bekijken. Sommige installateurs durven onrealistische rendementsverwachtingen voor zonnepaneelinstallaties en batterijen naar voor te schuiven.”

Omdat de nieuwe regeling nog bij de Raad van State ligt, zal de definitieve goedkeuring voor na 1 april zijn. De regeling zal echter retroactief zijn.

  • Tijdelijke uitbreiding van transitiepremie voor werkzoekenden die zaak starten

De Vlaamse premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, wordt vanaf 1 april tijdelijk aangepast. De premie wordt uitgebreid naar alle werkzoekenden en geldt dus niet langer enkel voor 45-plussers. Tegelijk wordt het maximale bedrag, gespreid over een periode van twee jaar, wel gehalveerd van 15.600 naar 7.800 euro. De tijdelijke bijsturing van de premie geldt voor een jaar.