De Europese Commissie stelde het werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa en tegelijkertijd de transformatie op lange termijn naar een groene en digitale economie te versnellen. De titel van het document is “van strategie tot uitvoering”. Daarom wordt in het werkprogramma van de Commissie voor 2021 ingezet op implementatie van de geïdentificeerde uitdagingen, met de nadruk op nieuwe wetgevingsinitiatieven en herzieningen van bestaande wetgeving.

Er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast worden opnieuw de zes belangrijkste beleidslijnen van Von der Leyen I gevolgd:

• Een Europese green deal
• Een Europa klaar voor het digitale tijdperk
• Een economie die werkt voor mensen
• Een sterker Europa in de wereld
• Het promoten van de Europese manier van leven
• Versterken van de Europese democratie

Voor onderwijs zitten specifiek de volgende initiatieven in de pijplijn:
Het uitwerken van de initiatieven van werkprogramma 2020:

  1. Actieplan voor digitaal onderwijs
  2. Europese onderwijsruimte
  3. De vaardighedenagenda
    Een Europese aanpak van microcredentials
    Individuele leerrekeningen
    Lees alles over het werkprogramma 2021 hier.

Voor alle info, klik hier