Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts roept een ‘Excellentiefonds’ in het leven om ambitie in het onderwijs verder te stimuleren en om leerlingen extra uit te dagen. Zo zal het Excellentiefonds onder meer nieuwe wedstrijden voor leerlingen lanceren. Weyts maakt 1,5 miljoen euro vrij om het fonds op te starten, in eerste instantie in het beroeps- en technisch onderwijs. Scholen, beroepsfederaties, bedrijven en andere organisaties kunnen tot 21 mei een ambitieus voorstel indienen. “Ambitie en competitie zijn geen vieze woorden. Excelleren moet aangemoedigd en beloond worden”, zegt Weyts. “We willen de uitstraling van het BSO en het TSO versterken door zeker ook in de technische en beroepsopleidingen excelleren in de verf te zetten”.

Er zijn in Vlaanderen heel wat scholen die zeer ambitieus zijn en leerlingen aanmoedigen om boven zichzelf uit te stijgen. Veel van die inspanningen blijven echter onder de waterlijn. Schoolwedstrijden en olympiades dragen de excellentie wel uit, maar de initiatieven zijn vaak versnipperd of relatief bescheiden en doorgaans vooral gericht op het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). Er is nog veel potentieel in het beroeps- en technisch secundair onderwijs dat vandaag onvoldoende benut wordt. In heel het onderwijs liggen nog veel kansen om excelleren aan te moedigen en om onze grootste uitblinkers te belonen. Ook de Commissie Beter Onderwijs onder leiding van Philip Brinckman gaf het advies om excelleren veel meer te stimuleren.

Meer uitstraling BSO en TSO

Het Excellentiefonds sluit aan bij een breder beleid om het BSO en TSO de uitstraling te geven die ons arbeidsmarktgericht onderwijs verdient. Zo kwam er eerder onder meer extra middelen voor didactisch materiaal in het arbeidsmarktgericht onderwijs, voor STEM-projecten die leerlingen al vanaf de kleuterklas warm maken voor techniek en voor virtual reality-toepassingen die alleen in BSO en TSO gebruikt worden.

Beste halen uit leerlingen “In het verleden lag de focus vaak op een gelijkheidsstreven en jammer genoeg ging dat soms ten koste van de even belangrijke focus op excelleren en ambitie. Soms ging men competitie tussen leerlingen zelfs verdacht maken, terwijl een prestigieuze wedstrijd net het beste uit onze leerlingen kan halen”, zegt Weyts. “Het Excellentiefonds kiest complexloos voor ambitie, voor onze uitblinkers en voor het volledige potentieel dat in leerlingen zit”.   Bron: N-Va