Leraren-specialisten die meer kunnen verdienen, een adjunct-basisdirecteur in het basisonderwijs en mensen uit het bedrijfsleven met een pedagogisch diploma voor de klas halen. Het zijn enkele maatregelen van de Vlaamse regering om meer mensen warm te maken voor het onderwijs en het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

De meest in het oog springende maatregel is die van de leraar-specialist. Het idee is om de vlakke loopbaan van de leerkracht te doorbreken en het beroep zo meer aantrekkelijk te maken. Na tien jaar als leerkracht basis- of secundair onderwijs kan je als leraar-specialist specifieke extra taken krijgen op school naargelang je expertise. Daar staat extra loon tegenover, gemiddeld zo’n 250 euro meer. Zo’n opdracht is telkens voor drie jaar en kan verlengd worden.

Scholen kunnen zelf beslissen wie ze zo’n statuut geven, in functie ook van de noden van de school. Wel gaat het dus om ervaren leerkrachten die een bepaalde expertise hebben of mogen ontwikkelen, bijvoorbeeld hoe je moet lesgeven in de moeilijkste klassen of hoe je nieuwe leraren goed kunt onthalen. 

Extra ondersteuning

Specifiek in het basisonderwijs komt er daarnaast nog een andere manier om die vlakke loopbaan open te breken. Daar zal een schooldirecteur ondersteuning kunnen krijgen van een “adjunct-directeur”. Leerkrachten kunnen dan bijvoorbeeld bijspringen bij leidinggevende taken.  

Daarnaast krijgen alle scholen extra mogelijkheden wanneer een leerkracht langdurig uitvalt. Dan wordt het mogelijk om voor 20 procent van de lesuren mensen in te zetten met bijvoorbeeld psychologische, sociale of orthopedagogische expertise. Zij kunnen het leerkrachtenteam dan extra ondersteunen.

Iedereen naar de leraarskamer

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde eerder al aan dat hij wil kunnen werken met gastleerkrachten. Ook dat is in het nieuwe voorstel van decreet nu uitgewerkt.

Het gaat enerzijds over mensen met een pedagogisch diploma die binnen hun bedrijf een nieuwe uitdaging zoeken. Zij kunnen aan het onderwijs uitgeleend worden. Ze behouden dan hun loon bij het bedrijf en de school vergoedt de uren die de leerkracht komt werken aan het bedrijf.

Anderzijds gaat het ook over mensen zonder pedagogisch diploma maar met nuttige expertise die boeiend kan zijn voor de leerlingen. In dat geval kan een school je voor een derde van een volledige lesopdracht inzetten. Deze maatregel geldt slechts tijdelijk voor de komende twee schooljaren.

Structurele oplossingen

Met deze maatregelen hoopt de Vlaamse regering het beroep aantrekkelijker te maken en leerkrachten beter te ondersteunen. Al is de vraag of ze daarmee het lerarentekort zal oplossen.

Voor meer structurele maatregelen op de lange termijn heeft de Vlaamse regering een Commissie van Wijzen opgericht.

Die groep van leerkrachten, directeurs en experten moet tegen het einde van het jaar met een plan komen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Daar gaan de sociale partners dan nadien mee aan de slag.

Bron: VRT NWS