Vanaf volgend jaar komt er een extra loontrap voor leerkrachten met een lange staat van dienst. Zo wordt er een einde gemaakt aan het huidige loonplafond in het onderwijs, waarbij leerkrachten al na 27 jaar dienst hun hoogste loon bereikten. De extra loontrap zal er nu voor zorgen dat er na 36 jaar anciënniteit extra nettoloon bijkomt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts moest € 13 miljoen extra vrijmaken om deze belofte uit het verleden te honoreren. “Dit is een kwestie van waardering tonen voor mensen die hun hele loopbaan gewijd hebben aan ons onderwijs”, zegt Weyts. “We moeten deze ervaren leerkrachten koesteren”.

Tot nu toe bereikten leerkrachten na 27 jaar dienst hun loonplafond: daarna kwam er voor hen geen cent salaris meer bij. Dat was misschien logisch in het verleden, toen leerkrachten in de praktijk vaak al vanaf 56 jaar op (brug)pensioen konden gaan. Maar de pensioenleeftijd voor leerkrachten is de voorbije jaren stap voor stap opgetrokken. “Als we verwachten dat leerkrachten langer voor de klas staan, dan moeten we hen ook meer naar waarde schatten”, vindt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
Er komt nu vanaf 1 januari 2021 een extra loontrap voor leerkrachten met een lange staat van dienst. Concreet zal er vanaf 36 jaar anciënniteit opnieuw nettoloon bijkomen. De loonsverhoging zal variëren tussen verschillende profielen, maar heel wat personeelsleden zullen al snel ongeveer € 70 netto extra per maand krijgen. Die extra loontrap heeft ook een gunstig effect op de berekening van het pensioen.

Weyts lost nu een belofte uit de vorige regeringstermijn in, al moest hij daarvoor wel € 13 miljoen extra middelen vrijmaken. “Er bleken een pak meer personeelsleden in aanmerking te komen dan aanvankelijk geraamd. Maar ik wou absoluut woord houden. Dit is een kwestie van erkentelijkheid voor leerkrachten die in al hun jaren dienst duizenden jongeren gevormd hebben”, zegt Weyts.
De salarissen van álle leerkrachten zullen vanaf 1 januari 2021 ook verhoogd worden met +1,1% (ten opzichte van augustus 2018). Ook dat is een belofte van de vorige regering die nu ingelost wordt. “Investeren in onderwijskwaliteit is ook investeren in leerkrachten. We doen deze lineaire loonsverhoging bovenop de periodieke indexeringen omdat de lonen in het onderwijs gelijke tred moeten houden met vergelijkbare sectoren”, zegt Weyts. “Niemand gaat voor een klas staan omwille van het geld, maar we moeten onze leerkrachten wel fair blijven verlonen”. Bron: N-Va