En verlengt herfst- en krokusvakantie. Vlaanderen houdt de boot af.

Die beslissing kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Al jaren wordt gedebatteerd over de vraag of het beter is om de zomervakantie in te korten. Twee maanden vakantie zou te lang zijn voor kinderen en jongeren, onder meer omdat de band met de school dan te lang doorgeknipt wordt. Vooral kwetsbare leerlingen zouden daar de dupe van zijn. 

Ouders wel voorstander

In Vlaanderen woedt het debat nog volop. Verschillende verenigingen en koepels hebben daarom bevragingen georganiseerd in de sector en bij ouders. Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen bleek vorig jaar bijvoorbeeld dat iets meer dan de helft van de Vlaamse ouders wél te vinden is voor een inkorting met twee weken.

Maar daar lijken de leerkrachten het niet mee eens te zijn. Uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale COC bij 5.000 leden blijkt namelijk dat ongeveer vier op de vijf leerkachten gekant zijn tegen zo’n inkorting. Het merendeel van die mensen werkt in het secundair onderwijs.

Helft ouders is voorstander van inkorting zomervakantie

De bevraagde leerkrachten gaven aan dat ze de langere zomervakantie nodig hebben om tot rust te kunnen komen. “86 procent geeft aan dat er nood is aan de lengte van de zomervakantie zoals die nu is”, vertelt Koen Van Kerkhoven van het COC. “Ten eerste willen zij een langer moment van deconnectie zien. Ze hebben daar nood aan omdat ze ook vrezen dat een inkorting zal leiden tot een verhoging van de werkdruk.”

Bovendien is de lange zomervakantie een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van een job in het onderwijs, zegt Van Kerkhoven. “Wat wij massaal zien terugkomen, is dat veel respondenten aangeven dat ze het onderwijs gaan verlaten als de vakantie ingekort wordt. Dat zijn zowel leraren als mensen uit het ondersteunend personeel, maar ook directies.”

Veel respondenten gaven aan dat ze het onderwijs verlaten als de vakantie ingekort wordt

Koen Van Kerkhoven, Christelijke Onderwijscentrale

Maar of een kortere zomervakantie er in Vlaanderen ook komt, is voorlopig nog erg onzeker. De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft over de kwestie een advies gevraagd aan de sociale partners. Ongeveer een jaar geleden wees hij er nog op dat het toen niet “het geschikte moment” was om zo’n ingrijpende verandering door te voeren. Hij benadrukte toen dat hij wel andere katjes te geselen had, zoals het wegwerken van de leerachterstand na de coronacrisis. Tegelijk gaf Weyts aan dat hij wel over een inkorting wil nadenken. De tijd zal uitwijzen of ook Vlaanderen in de toekomst de sprong zal wagen.