De reële economische groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) wordt in 2021 geraamd op 5,8%. Daarmee herstelt de economie zich voor een belangrijk deel van de inzinking in 2020 (-6,1%) als gevolg van de COVID-19-crisis. Vooral in de industrie en de bouw trekt de economische activiteit aan. Het herstel verloopt trager in de dienstensectoren. De groei van het bbp voor 2022 wordt geraamd op 2,8%.    De Vlaamse economie bevond zich in 2009 in een recessie. In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen en zorgde voor spanningen in de eurozone. Vanaf 2014 tot 2019 bedroeg de groei telkens bijna 2%, of soms er net boven. In 2020 was er sprake van een sterke negatieve groei als gevolg van de COVID-19-crisis.   De reële toename van de arbeidsproductiviteit bepaalt voor het belangrijkste deel de ontwikkeling van het Vlaamse reële bpp in 2020 en daarna. De werkgelegenheid onderging minder sterk de gevolgen van de CIVID-19-crisis omwille van ondersteunende maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.  In de jaren 2010-2015 speelde de evolutie van de arbeidsproductiviteit ook een dominante rol in de economische groei. In de jaren 2016-2019 was dat de evolutie van de werkgelegenheid.    De reële groei van het bbp is in 2021 in het Waalse Gewest (+5,7%) vergelijkbaar met het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest noteert +4,2%.  De gegevens voor de 27 landen van de Europese Unie (EU27) voorzien de sterkste groei voor Roemenië en Ierland (+7,4% en +7,2% in 2021). Het EU27-gemiddelde komt op 4,8%. De Belgische groeiraming voor 2021 ligt met 5,4% hoger dan het EU-gemiddelde.  Elk EU-land laat positieve groeicijfers zien in 2021. Bij de sterkste groeiers zijn een aantal Oost-Europese lidstaten en Frankrijk en Spanje. Finland en Denemarken zijn hekkensluiter.    Bron: Statistiek Vlaanderen: Reële economische groei – Statistiek Vlaanderen