De CREG bevestigt de overwinsten van Electrabel en opent de piste om deze via een bijzondere taks af te romen. PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens, die het voorstel in september vorig jaar al op tafel legde, vraagt de regering om snel actie te ondernemen.

Peter Mertens, die het voorstel in september vorig jaar al op tafel legde, vraagt de regering om snel actie te ondernemen. “Minister Van der Straeten kan zich niet langer verstoppen achter een berg excuses en drogredenen. Nu de energiewaakhond het licht op groen zet, staat enkel het gebrek aan politieke daadkracht het afromen van de overwinsten nog in de weg. Er is urgentie: het is tijd om dat geld te laten terugvloeien naar de gezinnen, via een btw-verlaging op elektriciteit en op gas, en eentje die het hele jaar door geldt, niet alleen tijdens de lente.”

Electrabel maakte eerder deze week zelf bekend dat de energiecrisis het bedrijf geen windeieren legt. “Het financieel jaarrapport van Electrabel bevestigt de berekeningen van de PVDA-studiedienst. In 2021 alleen al boekte de energiemultinational meer dan een miljard euro éxtra winsten met zijn Belgische kerncentrales”, aldus Peter Mertens. “Opmerkelijk ook, hoe minister Van der Straeten gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer nog een rookgordijn probeerde op te werpen, door zich te verstoppen achter de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens van Electrabel, terwijl de cijfers al drie dagen online staan.”

“Als de federale autoriteiten vinden dat die onverwachte winsten ongepast zijn, kunnen ze beslissen een uitzonderlijke extra bijdrage te innen, zoals het geval is in Frankrijk”, staat zwart op wit te lezen in het CREG-rapport. 

“Alle regeringspartijen verklaarden onomwonden dat niemand zich in deze energiecrisis mag verrijken. Tijd om deze belofte nu in te lossen. De overwinsten zijn bevestigd en een land als Frankrijk toont dat het mogelijk is om ze af te romen. We hebben geen tijd meer te verliezen”, gaat Peter Mertens verder.

Mertens stelt vast dat er steeds meer stemmen opgaan om de overwinsten aan te pakken en vraagt dat minister Tinne Van der Straeten zich niet langer machteloos opstelt. Een verhoging van de nucleaire taks, zoals de CREG suggereert, zou al een belangrijk deel van de overwinsten kunnen afromen. Daarnaast behoort ook een algemene heffing op de overwinsten die momenteel in de energiesector geboekt worden tot de mogelijkheden. Hiermee zouden dan ook de uitzonderlijke overwinsten van de gascentrales afgeroomd kunnen worden. 

“We stonden lange tijd alleen met ons voorstel om de rekening naar Electrabel te sturen. We hebben actie gevoerd en haalden petities op. We legden stevige dossiers op tafel en haalden de grote middelen boven door onze eisen op de koeltorens van Electrabel in Doel en in de Wetstraat te projecteren. Vijf maanden later komen de zaken eindelijk in beweging. Nu is het tijd om alle mooie woorden om te zetten in daden. De nood is hoog”, besluit Peter Mertens.

Bron : PVDA