De Kamercommissie Gezondheid heeft op 4 mei 2021  een wetsvoorstel goedgekeurd om een bestemming te geven aan het Zorgpersoneelfonds, waar de komende jaren 402 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de werkomstandigheden van het zorgpersoneel te verbeteren. Mede-indiener van het voorstel, Robby De Caluwé (Open Vld), legt uit waar de middelen naartoe zullen gaan: “Het belangrijkste is dat er meer verpleegkundige handen aan het bed zullen komen. Hiernaast zorgen we ervoor dat de extra handen daar worden ingezet waar de werkdruk het hoogst is aangepast aan de dienst. Een kleine dienst heeft immers andere noden dan een grote dienst. Ten slotte wordt het resultaat van de ingezette middelen gemeten en geëvalueerd”, aldus De Caluwé.   In België zorgt één verpleegkundige per dag voor bijna 11 patiënten, daarmee ligt ons land onder het Europese gemiddelde van 1 verpleegkundige op 9 patiënten. Die situatie heeft niet alleen grote gevolgen voor de zorgkwaliteit, maar ook voor het zorgpersoneel zelf. De werkdruk neemt toe, het aantal gevallen van burn-out stijgt en het personeel wijkt uit naar andere beroepen. Mede-indiener Robby De Caluwé (Open Vld) benadrukt de noodzaak van het Zorgpersoneelfonds: “De allerbelangrijkste beweegreden van het fonds is om meer verpleegkundige handen aan het bed van de patiënt te bekomen om kwalitatieve zorg te garanderen en de werkdruk te verlichten. We zorgen ervoor dat deze middelen niet opgaan in administratie of boekhouding, maar in zorgkundige handelingen. Verpleegkundigen en zorgkundigen zijn een knelpuntberoep, dit is dan ook een belangrijke maatregel die de capaciteit verhoogt.”   Hiernaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen de grootte van de diensten. Kamerlid De Caluwé: “De extra handen daar worden ingezet waar de werkdruk het hoogst is, aangepast aan de dienst. Een kleine dienst heeft immers andere noden dan een grote dienst. Bij de toekenning van de Het Budget Financiële Middelen wordt de personeelsnorm met gemiddeld 1 voltijdse equivalent verhoogd. Dit laat toe dat er in grotere diensten meer dan 1 voltijdse job kan bijkomen.”   Een derde element dat wetsvoorstel uitlicht, is dat het resultaat van de ingezette middelen moet worden gemeten en geëvalueerd. De Caluwé: “Er dient een evaluatie te komen omdat we op die manier zullen zien of de inzet van de middelen van het zorgpersoneelsfonds er effectief toe leidt dat we richting die 1 verpleegkundige per 9 patiënten gaan. Daarom zullen we bij de jaarlijkse evaluatie ook meten voor hoeveel patiënten een verpleegkundige moet zorgen. Op die manier zullen we kunnen nagaan of het geld écht gaat naar extra handen aan het bed zodat er meer kwalitatieve zorg wordt verstrekt en het welzijn van ons zorgpersoneel enorm wordt verbeterd.”  Bron: Open VLD