Voor oppositiepartij PVDA betekent de arbeidsdeal een uitbreiding van het nachtwerk en het normaliseren van de arbeidsdag van 10u, zonder dat de vakbonden nog een controlefunctie kunnen uitoefenen. “De socialistische minister Pierre-Yves Dermagne (PS) gaat verder in het ontmantelen van het arbeidsrecht dan zijn voorganger Kris Peeters,” reageert Raoul Hedebouw, voorzitter van PVDA. “De nieuwe maatregelen van Vivaldi gaan de epidemie van stress en burn-out die momenteel op de arbeidsmarkt raast nog erger maken. De lange lijst van werknemers die langdurig ziek zijn zal alleen nog maar groeien.”

PVDA wijst erop dat inzake de nachtarbeid de bescherming door de vakbonden uitgehold wordt. Zeker het pilootproject voor ‘vrijwillig’ nachtwerk tot middernacht krijgt kritiek. “Ga maar eens met een contract van beperkte duur of als interimmer gaan vertellen aan je baas dat je niet vrijwillig dat ‘avondwerk’ wil doen. De ‘vrijheid’ waar Vivaldi over spreekt is de vrijheid om te doen wat de baas zegt of buiten vliegen.” zegt Raoul Hedebouw. “De regering gaat nu 18 maanden lang de vakbonden buitenspel zetten met die maatregel. Dit gaat leiden tot de normalisering van ongezond nachtwerk, zonder dat daar een premie aan vast zal hangen. De uren ‘avondwerk’ zullen gelden als ‘normale werkuren’.”

Naast het nachtwerk bekritiseert de PVDA ook het invoeren van de ‘vrijwillige’ werkdag van 10 uur. Raoul Hedebouw: “De vrijwilligheid waar de regering op rekent is een rookgordijn. Werkdagen van 10 uur worden genormaliseerd. Combineer dat maar eens met een gezin. Als je nog eens het groot aantal ‘vrijwillige’ overuren in rekening brengt, zullen mensen vaak verplicht worden om toch die vijfde dag te werken. De werkweek van 45 uur wordt zo in de feiten gelegaliseerd.”

De partij wijst er ook op dat de maatregelen rond de platformwerkers weinig nieuws brengt. “Het grote probleem is de controle. Wie gaat in het kader van de regering controleren wat de feiten zijn? Platformwerkers hebben nog altijd geen garanties over hun statuut. Moeten ze de platformen voor het gerecht dagen en dreigen hun job te verliezen? Ik vrees dat er in de praktijk weinig verandering zal komen. ”

“Ook rond het recht op deconnectie is controle de voornaamste uitdaging. Daar zijn geen ambities over. En als je in een bedrijf van minder dan 20 werknemers werkt, heb je dat recht niet en ben je helemaal vogelvrij. Dan mag je werkgever je lastig vallen wanneer hij maar wil,” aldus Hedebouw.

Volgens PVDA biedt het akkoord geen antwoorden op de grootste uitdaging voor de arbeidsmarkt: de epidemie van werkstress, burn-out en werkgerelateerde langdurige ziekten. “Hoe wil de regering dit aanpakken met nog meer flexibilisering, die in de praktijk opgelegd wordt door bedrijven? Meer dan de helft van het personeel in de ziekenhuizen haalt de vervroegde pensioenleeftijd niet, één op drie leerkrachten zit in de gevarenzone van een burn-out. 17 procent van werkende mensen geeft aan in de gevarenzone te zitten voor een burn-out. De regering wil die mensen aan het werk, maar hun oplossing is om de bescherming verder uit te hollen. Dat is contraproductief,” besluit Hedebouw.

Bron: PvdA