De inflatie in België is in mei nog verder gestegen, van 8,31 procent naar 8,97 procent. Daarmee bereikt ze het hoogste peil sinds augustus 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,02 procent. Dat meldt statistiekbureau Statbel.
De hoge inflatie is deze maand, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 56,8 procent. Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen.
Maar ook andere producten worden steeds duurder. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,43 procent in mei, tegenover 4,08 procent in april.
Vooral motorbrandstoffen, elektriciteit, private huur, huisbrandolie, restaurants en cafés, melk, kaas en eieren, aankoop van voertuigen, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en citytrips en vis en zeevruchten zijn in mei duurder geworden. Aardgas en kleding hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.
De vorige overschrijding van de spilindex dateert van april. Dat betekent dat de uitkeringen en pensioenen in mei en de ambtenarenweddes in juni opnieuw stijgen met 2 procent. En de hoge inflatie zorgt er ook voor dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.
Ook in februari werd de spilindex al eens overschreden, en vorig jaar was dat in augustus en december het geval.

Bron: Trends