Gedaan met studeren? Als schoolverlater kun je nog 12 maanden recht hebben op het Groeipakket.

Een inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet meer nodig om recht te hebben op een Groeipakket als schoolverlater. Opgelet: die inschrijving blijft wel noodzakelijk om later recht te hebben op een wacht- of werkeloosheidsuitkering.

Wanneer start je recht op een Groeipakket als schoolverlater?

De termijn van twaalf maanden start:

de maand nadat je 18 werd, wanneer je geen leerling, student of stagiair meer bent;

de maand nadat je 21 werd, wanneer je een zorgtoeslag (voor een specifieke ondersteuningsbehoefte) kreeg en niet meer studeert;

op 1 september als je uit het niet-hoger onderwijs komt en je na de vakantie niet verder studeert;

op 1 oktober als je uit het hoger onderwijs komt en je na de vakantie niet verder studeert;

de maand na de datum waarop je vroegtijdig stopt met een studie, leertijd of vorming;

de maand waarin je te weinig lesuren of studiepunten (hoger onderwijs) opneemt;

de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de dag na het einde van de leertijd of de vorming;

de maand na de inlevering van je eindverhandeling hoger onderwijs (of de dag na de onderbreking van de voorbereiding ervan);

de maand na het einde van je stage om in een openbaar ambt te worden benoemd (of de maand na de onderbreking van die stage).

Wat als je opnieuw gaat studeren?

Heb je opnieuw recht op een Groeipakket als leerling, student of stagiair? Dan wordt je recht als schoolverlater stopgezet.

Je termijn van 12 maanden wordt onderbroken. De maanden die je nog niet opgebruikt hebt, krijg je verder na je studies als je opnieuw schoolverlater bent.

Mag je werken in je periode als schoolverlater?

Je kunt als schoolverlater werken zonder je recht op een Groeipakket te verliezen onder deze  voorwaarden:

Je werkt per jaar niet meer dan 600 uur met een studentenovereenkomst.

Je werkt per maand niet meer dan 80 uur met een ‘gewoon’ contract (= alle tewerkstellingscontracten die geen studentenovereenkomst zijn).

Je oefent een zelfstandige activiteit uit waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

Je ontvangt geen sociale uitkering. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is wel toegelaten.

Je loon speelt geen rol, er is geen inkomensnorm.

Je kunt tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. De voorwaarden worden afzonderlijk gecontroleerd.

Een jongere met een specifieke ondersteuningsbehoefte die 18 jaar of ouder is en recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), heeft geen recht op een Groeipakket als schoolverlater.

Wat als je het toegestane aantal uren overschrijdt?

Overschrijd je met je studentenovereenkomst de 600 uren per jaar? Dan worden die extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur die je per maand kunt werken met een gewoon contract. Je uitbetaler baseert zich hiervoor op de gegevens van de RSZ.

Overschrijd je de 80 uur per maand met een gewoon contract? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket. Dat wordt maand per maand bekeken.

Schoolverlater | Groeipakket

Studentenarbeid: waarmee moet men rekening houden in 2023? (propay.be)

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_schoolverlater.php