De zowat 600.000 mensen die in België actief zijn als interimmer, moeten in de toekomst gegarandeerd twee dagen de tijd krijgen om een ziektebriefje in te dienen. Dat is de wettelijke termijn, maar verschillende uitzendkantoren maakten gebruik van een uitzondering en vroegen om binnen de dag het doktersbriefje te bezorgen, zo meldt de christelijke vakbond donderdag.
Het gaat om een van de elementen in het ontwerp van sectoraal akkoord dat de sociale partners voor de uitzendsector na enkele maanden onderhandeld hebben, verduidelijkt Piet Van den Bergh van de ACV-afdeling Interim United. Het ontwerpakkoord gaat nu naar de achterban en instanties van de verschillende partijen, maar er worden weinig problemen verwacht. Volgens ACV was het al van 2016 geleden dat een sociaal akkoord afgeklopt werd.

Een aantal dingende zaken worden nu geregeld voor 600.000 interimmers, klinkt het ook in een persbericht. “Bij ziekte van de interimmer mag de termijn voor het indienen van een medisch attest niet korter zijn dan twee dagen. Nu hebben een aantal uitzendkantoren dat op één dag vastgelegd, zodat de uitzendkracht binnen de 24 uur naar de dokter moet en een attest moet hebben doorgestuurd. Dit is een pure pestmaatregel om geen gewaarborgd loon te moeten betalen.”
Voorts wordt een fietsvergoeding geregeld van 25 cent per kilometer voor interimwerkers in sectoren en bedrijven waar geen fietsvergoeding is. In de praktijk kwamen de meeste interimmers wel reeds in aanmerking voor zo’n premie. Voorts is er sprake van een indexering met 8 procent van de tussenkomst voor woon-werkverkeer met de eigen wagen of motorfiets, voor de interimmers die niet kunnen terugvallen op een regeling van de sector waarin ze werken. Ook is het recht op een hospitalisatieverzekering voorzien voor interimmers die werken in een onderneming waarin het vast personeel recht heeft op een hospitalisatieverzekering.
Daarmee zijn nog niet alle knelpunten opgelost. Neutr-On wil een akkoord rond het inperken van opeenvolgende dagcontracten. Daarvoor lopen al onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad maar de grote vakbonden laten een betere regeling maar aanslepen. En ook de correcte toepassing van alle bestaande regels rond interimwerk moet nog veel beter gecontroleerd worden.