De Belgische loonnormwet, die de grenzen bepaalt voor loonsverhogingen in de privésector, “is onverenigbaar is met de vrijheid van collectieve onderhandelingen”. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De loonnormwet werd in 1996 ingevoerd in ons land onder de regering-Dehaene. Op basis van die wet wordt bepaald hoeveel de lonen van werknemers in de privésector maximaal kunnen stijgen, bovenop de automatische indexering die ons loon sowieso doet stijgen wanneer het leven duurder wordt door inflatie. 

De wet moet ervoor zorgen dat ons land door loonstijgingen in de privésector geen te groot concurrentienadeel ondervindt met de ons omringende landen. 

“Bom” onder de loonnormwet

Onder de vorige regering-Michel werd de wet aangescherpt, tot woede van de vakbonden. De vakbonden vinden dat er door die wijziging te weinig ruimte is voor loonsverhogingen. De christelijk vakbond ACV diende daarom een klacht in bij het CFA, een van de toezichthoudende organen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

“Het CFA heeft nu geconcludeerd dat de loonnormwet ‘onverenigbaar is met de vrijheid van collectieve onderhandelingen’, zoals vastgelegd in IAO-conventie 98”, meldt het ACV. De raad van bestuur van het IAO heeft die conclusies ook goedgekeurd.

“Hoewel de conclusies van het CFA niet juridisch bindend zijn, geven de samenstelling van dit controleorgaan en de daaropvolgende goedkeuring van de conclusies door de raad van bestuur van de IAO – waarin de Belgische regering momenteel zetelt – een aanzienlijk gewicht aan de aangenomen conclusies”, zegt het ACV. 

Het ACV spreekt over “een bom” onder de loonnormwet. “Indien de regering niet optreedt, zullen de vakbonden verdere juridische stappen ondernemen”, aldus de christelijke vakbond. “Nationale rechters zullen rekening moeten houden met de bevindingen van het CFA”, luidt het.

Als men echt vrije loononderhandelingen nastreeft, dan moet men zowel de automatische indexering als de loonnormwet afschaffen

Verbond van Belgische ondernemingen (VBO)

De werkgevers waarschuwen dat de vakbonden met deze beslissing van het IAO “het paard van Troje” binnenhalen, omdat volledig vrije loononderhandelingen ook de automatische indexering in vraag zouden stellen. 

“Volgens de aanbeveling moeten de sociale partners vrij kunnen beslissen over de criteria waarop zij hun onderhandelingen over de loonontwikkelingen baseren”, zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 

“Dit slaat niet enkel op de loonnormwet maar ook op de automatische indexering. Als men echt vrije loononderhandelingen nastreeft, dan schaft men zowel de automatische indexering als de loonnormwet af”.

Bron: VRTNWS