Wat als je op het einde van het jaar niet alle vakantiedagen hebt opgenomen? Kun je die zomaar overdragen naar volgend jaar of zijn er nog andere opties?

Recht op vakantie

Als werknemer heb je recht op een aantal betaalde vakantiedagen. Het aantal verlofdagen waar je wettelijk recht op hebt, vind je terug in de collectieve arbeidsovereenkomst van je werkgever en wordt bepaald in functie van het aantal gepresteerde arbeidsdagen en gelijkgestelde inactiviteitsdagen zoals feestdagen.

Ontdek: Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Basisprincipe en opties

Als basisprincipe geldt dat je als werknemer verplicht bent om al je wettelijke vakantiedagen op te nemen vóór 31 december van het lopende jaar. Toch zijn er situaties (bv. ziekte, ongeval, moederschapsrust) die ervoor zorgen dat je onmogelijk al je vakantiedagen kunt opnemen. In dit geval verlies je het recht op die vakantiedagen maar wordt het vakantiegeld wél uitbetaald voor de dagen die je niet kon opnemen.

Heb je gewoon geen zin om je verlofdagen op te nemen en wil je liever blijven werken? Slecht nieuws: het opnemen van je wettelijke vakantiedagen is een verplichting en je werkgever is verplicht om je daarop te wijzen. Wil je wat dagen opsparen om volgend jaar extra lang op vakantie te gaan? Dat kan, op voorwaarde dat het om een beperkt aantal dagen gaat en dat je werkgever akkoord is.

Extra: Bereken je vakantiegeld

Feestdagen, ADV-dagen en extralegale vakantie

Naast wettelijke vakantiedagen heb je ook nog betaalde feestdagen, ADV-dagen (arbeidsduurvermindering) en andere extralegale vakantiedagen.

  • Valt een feestdag op een zaterdag of zondag? Dan wordt deze vervangen door een vervangingsdag die samenvalt met een werkdag. Deze vervangingsdagen worden eveneens op ondernemingsniveau vastgelegd voor het volledige personeel (of in bepaalde gevallen voor elke werknemer afzonderlijk).
  • Werk je meer dan 38 uur per week? Dan heb je recht op inhaalrustdagen (de zogenaamde ADV-dagen). Bv. wanneer je een 40 uren contract hebt, werk je dus 8 uur per maand méér en heb je bijgevolg recht op 12 betaalde ADV-dagen per jaar. Deze dagen moeten voor het einde van het jaar opgenomen worden en kunnen onmogelijk overgezet worden naar het nieuwe jaar.
  • Extralegale vakantiedagen zoals anciënniteitsdagen, graadsdagen en politiek verlof worden in principe opgenomen in samenspraak met de werkgever. Of die specifieke dagen wel of niet kunnen overgedragen worden naar volgend jaar, hangt af van wat er in de collectieve arbeidsovereenkomst vermeld staat. 

Bron:  Jobat       Lees ook: Al je vakantierechten en -plichten op een rijtje