De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) pleit voor extra ondersteuning en begeleiding voor de beste studenten in het hoger onderwijs. De UAntwerpen biedt excellerende studenten al enkele jaren een verdiepend Honours-programma aan. Omdat er meer vraag is dan aanbod, onderzoekt de UAntwerpen een uitbreiding van het systeem.

De allerbeste studenten in het hoger onderwijs moeten beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dat vraagt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). “Er is terecht veel aandacht voor kwetsbare studenten. Maar aan de andere kant denk ik dat er heel veel studenten iets missen en hun uitdaging elders zoeken, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Dat is een gemiste kans voor ons hoger onderwijs en voor de Vlaamse kenniseconomie”, zegt Julien De Wit van de VVS.

Aan de UAntwerpen hebben ze sinds een tiental jaar specifieke programma’s om de beste studenten nog meer vaardigheden en uitdaging te bieden. 

“Op dit moment zitten er ruim 100 van de 21.000 studenten in een Honours-programma van onze verschillende faculteiten”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Via die programma’s kan een student bijvoorbeeld al tijdens de bachelorjaren een stage doen, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek voeren, een vak uit een andere faculteit erbij nemen, interdisciplinair werken, of meedraaien in een wetenschappelijke onderzoeksgroep. Elke faculteit pakt het een beetje anders aan.”

Vraag overstijgt aanbod

De UAntwerpen merkt dat de vraag naar hun Honours-programma’s het aanbod overstijgt. “Aan de faculteit Economie zijn er bijvoorbeeld 25 plaatsen maar er zijn veel meer kandidaten. We gaan nu onderzoeken of we dit systeem kunnen uitbreiden. Ook aan faculteiten waar er nog geen verdiepend traject bestaat.”

Studenten die een Honours-programma’s aan de UAntwerpen volgen, krijgen daarvoor een getuigschrift. “Het kost de studenten trouwens geen cent extra om hier aan deel te nemen. De kostprijs mag dus zeker geen drempel zijn”, besluit De Meyer.

Bron: VRT nws