Langdurig zieken riskeren sanctie bij weigeren medisch onderzoek of vragenlijst niet invullen
Mensen die langdurig ziek zijn, kunnen vanaf januari een sanctie krijgen wanneer ze niet meewerken aan een vragenlijst en aan een medisch onderzoek om in te schatten of het mogelijk is om opnieuw te gaan werken. Dat is goedgekeurd in De Kamer.
De tekst zou normaal gezien al voor het zomerreces het fiat krijgen van de Kamer, maar raakte toen finaal nog niet gestemd. Het wetsontwerp roept een mechanisme in het leven om zowel langdurig zieke werknemers als hun werkgevers vanaf volgend jaar financieel te straffen, zij het na een hele cascade aan verwittigingen.

Langdurig zieken kunnen zo 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan hun reïntegratie op de werkvloer. Bedrijven waar in de laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden én waarbij het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector, betalen per kwartaal een bijdrage van 0,635 procent op de lonen, wat neerkomt op 2,5 procent op jaarbasis.
“Leidt aandacht af van hoofdoorzaak: niet aanpakken van ziekmakend werk”
Vanuit het middenveld komt kritiek op het ontwerp. Volgens de christelijke vakbond ACV en het christelijke ziekenfonds CM gaat het om maatregelen die niet effectief zijn, duwen ze zieken verder in de miserie en leiden ze de aandacht af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.
“Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een al zeer precaire situatie verder in de miserie”, zeggen ze in een gemeenschappelijke mededeling. “Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief reïntegratiebeleid op individueel en collectief niveau.”
ACV en CM vinden het des te meer onbegrijpelijk dat er financiële sancties komen in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Bron: VRT-NWS