Dat een leerkracht véél meer moet kunnen dan kinderen leren dat één plus één gelijk is aan twee, zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar wat moet er nog in je DNA zitten als je leerkracht wil worden?

Grappig, enthousiast, zorgzaam, creatief, geduldig, lief, positief en luistervaardig. Het zijn acht kwaliteiten die leerlingen, ouders, collega’s en directeurs het vaakst noemen als je hen vraagt wat een goede leraar of lerares juist typeert. Het zijn ook stuk voor stuk karaktertrekken die perfect passen bij de 10 basiscompetenties van een goede leerkracht die werden opgesteld door de Vlaamse Regering.

Zij zien een goede leraar als …

 1. Onderwijzer, in de enge betekenis van het woord
 2. Opvoeder
 3. Inhoudelijk expert
 4. Organisator
 5. Innovator en onderzoeker
 6. Partner van ouders en verzorgers
 7. Lid van een onderwijsteam
 8. Partner van externen (stageplaatsen, kinderopvang, het hoger onderwijs, …)
 9. Lid van de onderwijsgemeenschap
 10. Cultuurparticipant

Een leven lang leren

Die basiscompetenties vertalen zich in 8 attitudes die een goede leerkracht in zijn of haar DNA heeft. Dan gaat het niet alleen om je leerlingen de kennis bij te brengen die in de eindtermen beschreven staan, want als leerkracht stopt je taak daar niet.

Zo moet je ook ouders op een positieve manier kunnen benaderen op het oudercontact, het schoolfeest helpen organiseren, de sportklassen in goede banen leiden en samen met je collega’s een aangenaam klimaat binnen de schoolmuren creëren. En dan komen de volgende vaardigheden wel goed van pas:

 1. Beslissingsvermogen: je durft een standpunt in te nemen of tot actie over te gaan, en je draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor.
 2. Relationele gerichtheid: je bent oprecht, empathisch en respectvol naar anderen toe.
 3. Kritische ingesteldheid: je bent niet bang om jezelf en je omgeving in vraag te stellen, net als een bewering of een feit en de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel.
 4. Leergierigheid: je wilt blijven leren en jezelf ontplooien, om je kennis en bekwaamheid ten volle over te kunnen dragen aan je leerlingen.
 5. Organisatievermogen: je bent een krak in het plannen, coördineren en delegeren om te bereiken wat nodig is.
 6. Zin voor samenwerking: je zet je samen met collega’s en directieleden in om hetzelfde doel te bereiken.
 7. Verantwoordelijkheidszin: je voelt je niet alleen verantwoordelijk voor de school, maar ook voor de positieve ontwikkeling van de leerlingen.
 8. Flexibiliteit: je kunt je aanpassen aan wijzigende omstandigheden.

Het zijn trouwens bijna allemaal vaardigheden die je nodig hebt in tal van jobs. Dus als je een carrièreswitch overweegt, is de kans groot dat je al meteen op de goede weg bent om een uitzonderlijke leerkracht te worden.

Bronnen: Jobat/Klasse / Onderwijs.Vlaanderen.be